Konkurs dla dziennikarzy i naukowców

15.09.2020

Jeszcze tylko do 20 września można zgłosić swój udział do IV edycji Konkursu o nagrodę im. profesor Elżbiety Tarkowskiej. Wybrane zostaną najlepsze prace poświęcone problematyce ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Prace konkursowe zgłaszać mogą autorzy prac naukowych oraz instytucje i towarzystwa naukowe, a także autorzy materiałów dziennikarskich, wydawcy prasowi, radiowi, telewizyjni i internetowi, oraz stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy.

W Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, wybitnej socjolog i antropolog kultury, nagradzane będą prace naukowe oraz materiały dziennikarskie mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego.

W konkursie są przyznawane dwie nagrody pieniężne w wysokości 3000 zł w dwóch kategoriach: praca naukowa oraz materiał prasowy/medialny

Wręczenie nagród odbędzie się w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej informacji na temat konkursu i przyjmowania zgłoszeń znajduje się na stronie BIP ministerstwa.

Organizatorami Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – wydawca kwartalnika ‚Kultura i Społeczeństwo’ oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które zainicjowało przyznawanie nagrody.

Ewa Biedroń, fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Rozgryźć Kościół - ks. Dariusz Brzegowy
play
Słowo za słowo (M) - Krzysztof Bryk
play
Słowo za słowo(NS) - Mariusz Cygnar
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN