Program Erasmus +, projekt „Get in Shape for Europe”

06.11.2018

Od początku roku szkolnego 2018/2019 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych będą uczestniczyć w dwuletnim międzynarodowym projekcie „Get in Shape for Europe” w ramach programu Erasmus +, sektor edukacja szkolna, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Głównym celem projektu jest zwiększenie postaw proeuropejskich wśród młodzieży poprzez międzynarodową współpracę szkół z różnych krajów Europy opartą na pogłębianiu wiedzy o Unii Europejskiej, rozwijaniu kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, promowaniu wartości demokratycznych i fundamentalnych praw oraz zwiększeniu zaangażowania obywatelskiego.

Projekt ma również na celu uspołecznienie uczniów, walkę z dyskryminacją, nietolerancją i manipulacją oraz umożliwienie młodym ludziom poznania innych kultur i rówieśników z innych krajów, a także udoskonalenie umiejętności językowych, informatycznych i komunikacyjnych.

Projekt obejmować będzie wybranych uczniów szkoły w wieku 14-19 lat oraz nauczycieli, którzy zainteresowani będą podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy.

Koordynatorem projektu jest szkoła z Rumunii, a partnerami są ponadto szkoły średnie z Włoch, Bułgarii i Grecji. W ciągu dwóch lat trwania projektu uczniowie i nauczyciele wyróżniający się pracą w projekcie będą mieli możliwość wyjazdu na krótkoterminowe szkolenie do każdego z tych krajów.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ma nadzieję, iż realizacja projektu przyniesie wiele pozytywnych, długotrwałych efektów, a przede wszystkim będzie okazją do rozwoju, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, jak również satysfakcjonującej pracy i niezapomnianych wrażeń zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Szkoła zachęca wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa w projekcie oraz do śledzenia pracy nad projektem na stronie szkoły.

Więcej informacji o projekcie udzielają nauczyciele szkoły: p. Elżbieta Zięba i p. Małgorzata Krzemińska

Wydawca
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Gabriela Kuca, Sebastian Szafarz
play
Słowo za słowo (M) - Stanisław Bukowiec
play
Słowo za słowo (NS) - Komentarz do sesji Rady Miasta N.Sącza
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN
Magazyn żużlowy
w każdy wtorek o 16.30