U źródeł europejskiej wspólnoty wartości. Uczniowie i nauczyciele ZSEG z wizytą na Sycylii

25.04.2019

W dniach 1-5 kwietnia 2019 roku już po raz drugi grupa uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie brała udział w wizycie partnerskiej w ramach współpracy pięciu europejskich szkół, której celem jest realizacja założeń projektu ERASMUS+ „Get in Shape for Europe” (GISE).

Partnerami ZSEG z Tarnowa są szkoły średnie z Bułgarii, Włoch i Grecji, zaś działania projektowe koordynuje szkoła z Rumunii. Tym razem spotkanie odbywało się na Sycylii w Piazza Armerina. Uczniów i nauczycieli gościła szkoła I.I.S. E. Majorana-A.Cascino.

Już w pierwszym dniu projektowych spotkań uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z bogatą sycylijską tradycją i kulturą. Wszystkich bowiem powitała młodzież w tradycyjnych miejscowych strojach, prezentując tańce, lokalne obyczaje i potrawy. Był to wstęp do przedstawienia poszczególnych krajów, które odbywało się zarówno w grupie nauczycieli, jak i uczniów. Interesujące prezentacje i filmy przybliżyły wszystkim bogactwo i różnorodność europejskiej kultury, tradycji, obyczajów, a także walory turystyczne różnych regionów Europy. Uczestnicy projektu zaprezentowali też miasta, z których pochodzą, własne szkoły i ich codzienną pracę, podkreślając w sposób szczególny osiągnięcia uczniów w realizacji zadań związanych z projektem ERASMUS+ „Get in Shape for Europe” (GISE). Jego głównym celem jest promowanie wspólnych wartości europejskich, rozwijanie kompetencji społecznych i międzykulturowych, zdobywanie wiedzy na temat fundamentalnych praw człowieka oraz zwiększenie świadomości obywatelskiej.

Praca w czasie kolejnych dni wizyty partnerskiej poświęcona było zagadnieniom projektowym, takim jak: wartości europejskie, niedyskryminacja, rola Internetu i mediów społecznościowych, rozumienie mechanizmów manipulacji w mediach. Szczególnie wiele uwagi zwrócono na problem migracji. W zajęciach z uczniami uczestniczyli migranci z katolickiego ośrodka prowadzonego w Piazza Armerina przez salezjańskie Stowarzyszenie Don Bosco 2000. Nauczyciele natomiast zostali zaproszeni do samego ośrodka, gdzie zapoznali się z pracownikami i działaniami podejmowanymi w Don Bosco 2000. Główne cele Stowarzyszenia to przygotowanie migrantów do samodzielnego życia, a także do powrotu do własnych krajów, by tam mogli przez swoją pracę, działalność gospodarczą pomagać na miejscu rodzinom i lokalnym społecznościom.

Realizacji celów projektu, jakimi są promowanie wspólnych wartości europejskich, rozwijanie kompetencji społecznych i międzykulturowych, służyło też poznanie bogatej tradycji Sycylii; przenikały się w niej bowiem przez wieki różne wpływy kulturowe. Wyjazd do Syrakuz, które było centrum kultury greckiej, ojczyzną Epicharma i Archimedesa, gdzie gościli Pindar, Ajschylos i Platon, gdzie zatrzymał się również statek wiozący na proces do Rzymu św. Pawła, przypomniał o korzeniach naszej kultury. Bardzo interesujące było też dla wszystkich spotkanie ze najsłynniejszymi na Sycylii starożytnymi mozaikami w Villa Romana del Casale. To 3500 m2 graficznych wzorów, przedstawień ludzi, zwierząt, scen mitologicznych i rodzajowych zachowanych w prawie nienaruszonym stanie przez około 1700 lat.

Wizyta partnerska w Pizza Armerina to dla uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcje kolejny etap w lepszym poznaniu europejskiej wspólnoty, kultury, wartości, które tworzyły ją przez wieki. To równocześnie czas budowania relacji, otwarcia na różnorodność obyczajów i tradycji. Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych z Tarnowa mieli też możliwość zaprezentowania własnego regionu, miasta i szkoły. Teraz czekają na przyjazd swoich nowych przyjaciół i znajomych do Tarnowa, by pokazać im to, co w polskiej kulturze i tradycji jest najpiękniejsze i jest jej wkładem w we wspólną Europę, a także realizować kolejne zadania związane z projektem.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo - Lesław Wieczorek
play
Słowo za słowo - Bogusław Kamiński
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN