Uczniowie i nauczyciele ZSEG z wizytą w Grecji

03.12.2019

Grupa ośmiu uczniów i czterech nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie uczestniczyła w dniach od 4 do 8 listopada 2019 roku w trzeciej wizycie partnerskiej w Ogólnokształcącej Szkole Średniej w Aigaleo w Grecji.

Wizyta ta odbyła się w ramach współpracy pięciu europejskich szkół, której celem jest realizacja założeń projektu ERASMUS+ „Get in Shape for Europe” (GISE). Projekt, rozpoczęty 1 września 2018 roku, potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. Partnerami ZSEG z Tarnowa są szkoły średnie z Bułgarii, Włoch i Grecji, zaś koordynatorem działań projektowych jest szkoła z Rumunii.

Uczestnicy wyjazdu do Grecji, podobnie jak przy okazji wcześniejszych wizyt, nie tylko mieli okazję poznać uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich, zaprezentowali oni również na forum międzynarodowym polską historię i kulturę, regionalne tradycje, miasto Tarnów i swoją szkołę. Brali też udział w wielu ciekawych zajęciach oraz seminariach poświęconych tematyce kompetencji demokratycznych w erze cyfrowej. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa w sieci, manipulacji medialnej oraz ochrony danych osobowych w Internecie.

Greccy gospodarze zaprezentowali swoje tradycje i zwyczaje. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję nauczyć się tańców greckich, skosztować lokalnych potraw oraz zapoznać się z historią regionu i kraju, zwiedzając miejscowość Aigaleo, Muzeum Akropolu w Atenach oraz położone w górach starożytne centrum świata – Delfy.

Spotkanie partnerów w Aigaleo w Grecji zaowocowało nie tylko wymianą doświadczeń czy rozwijaniem umiejętności językowych, ale przede wszystkim otwarciem na kulturę różnych krajów Europy. Ważne dla wszystkich uczestników było również zawarcie nowych znajomościami, a nawet przyjaźni.

Wyjazd odbył się w ramach międzynarodowego projektu „Get in Shape for Europe” realizowanego z programu ERASMUS+. Głównym celem projektu jest promowanie wspólnych wartości europejskich, rozwijanie kompetencji społecznych i międzykulturowych, zdobywanie wiedzy na temat fundamentalnych praw człowieka oraz zwiększenie świadomości obywatelskiej.

Już w marcu 2020 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie w ramach realizacji projekt „Get in Shape for Europe’” będzie gościł szkoły partnerskie z Rumunii, Bułgarii, Grecji oraz Włoch podczas czwartej wizyty partnerskiej.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Bogdan Stasz
play
Słowo za słowo(NS)-Jacek Lelek
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN