Blisko 300 ha terenu wsi Zachwiejów i Zarównie w gminie Padew Narodowa objętych jest scalaniem gruntów

09.09.2020

Całe przedsięwzięcie poprzedziły konsultacje społeczne.

Stanisław Lonczak starosta mielecki jest przekonany, że to scalanie nie będzie budzić takich kontrowersji jak to z 2007 roku w innej części gminy.

– Scalenie zostało wykonane, teraz buduje się tam drogi, przepusty, wjazdy na te działki. Będzie to taka część rolnicza, gdzie każdy będzie miał dogodny dojazd, szerokie drogi, gdzie pojazdy rolnicze mogą się rozwinąć i nie musi jeden gdzieś tam wjeżdżać w jakąś działkę, jakiś grunt.

Przy okazji scalania gruntów zaprojektowano i wykonano ponad 26 km dróg dojazdowych do „nowych” pól. Prace te kosztowały ponad 4 mln złotych. Za kolejne 95 mln wykonano na łącznej długości 6,09 km modernizację i budowę urządzeń melioracji wodnej.

Posłuchaj:
Stanisław Lonczak
Anna Zboch, fot. powiat-mielecki.pl
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Stanisław Sorys
play
Słowo za słowo(NS)-Czesława Siuta
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN