Duża czy mała liczba dotacji zewnętrznych?

04.02.2019

Wracamy to zarzutów o malej liczbie dotacji zewnętrznych do inwestycji miejskich – jest komentarz miasta.

Nie wszystkie przedsięwzięcia mogą spełnić wymagania funduszy – odpowiada Urząd Miasta na informacje przekazane przez radnego miejskiego.

Tomasz Olszówka pokazuje niewielką liczbę inwestycji, które są dofinansowywane, lecz jednocześnie miasto się na nie zadłuża.

Jak przekonuje Rafał Koścień, dyrektor Wydziału Rozwoju magistratu, za pozytywny można uznać fakt, że największe inwestycje miejskie posiadają dofinansowanie, bo bez wsparcia ich realizacja byłaby odłożona w czasie, ograniczona w swoim zakresie lub nawet niemożliwa.

Przypomnijmy, wyliczenia lidera Naszego Miasta Tarnów wskazują, że na ponad 120 zadań w tym roku tylko 16 jest dofinansowanych i ma się to nijak do argumentu z zadłużaniem miasta, by korzystać z dofinansowań. – Zdecydowana większość tych projektów realizowana jest głównie z kredytów. Miasto nie potrafi do końca – albo z jakichś powodów nie może – szerokim strumieniem pozyskiwać funduszy rządowych, takich w ogóle nie ma na liście. Są głównie projekty z RPO, natomiast ich skala pozostawia trochę do życzenia. Warto pokusić się o mocne starania, żeby tych dotacji było więcej, zwłaszcza w kontekście, że nie mamy dużych projektów rozwojowych – mówi Tomasz Olszówka.

Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, Rafał Koścień, przyznaje, że w pełni uzasadnione jest stwierdzenie radnego, że należy rozszerzyć dofinansowanie z krajowych programów centralnych.

I dodaje, że zadowalające jest to, że wszyscy samorządowcy miejscy mówią tutaj jednym głosem.

Jego zdaniem takie zgodne stanowisko pozwoli na skuteczne aplikowanie o pieniądze na przedsięwzięcia, na które dotychczas nie udało się uzyskać dofinansowania.

 


” Bardzo dobrze, że temat został poruszony, bo pokazuje, jak istotnym zagadnieniem dla całej naszej społeczności jest współfinansowanie lokalnych przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych. Można powiedzieć, że bez tych źródeł, zwłaszcza europejskich, nie byłaby możliwa w ostatnich latach realizacja tak szerokiego zakresu przedsięwzięć, których efekty wszyscy widzimy – przedsięwzięć nie tylko inwestycyjnych, ale również miękkich, zwłaszcza
społecznych i edukacyjnych. Liczona w setkach milionów złotych kwota pozyskanego w tym okresie dofinansowania, wymusza jednak umiejętne planowanie w obszarze inżynierii finansowej, zwłaszcza w celu
zapewnienia wkład własnego, który ze względu na skalę zrealizowanych działań, jest wysoki. Wszystko to ma swoje odzwierciedlenie w budżecie miasta, w tym w poziomie zadłużenia.

W polityce władz miasta priorytetem jest realizacja projektów, które mogą pozyskać dofinansowanie właśnie tego typu. Nie jest to łatwe zadanie w planowaniu polityki miejskiej, gdyż nie wszystkie przedsięwzięcia, które realizujemy, mogą spełnić wymagania funduszy dofinansowujących.

W budżecie naszego miasta, jak zresztą w budżecie każdego podobnego samorządu, relatywnie dużą grupę
stanowią niewielkie interwencje – np. w drogi lokalne czy infrastrukturę społeczno-edukacyjną, które ze względu na różne czynniki, np. charakter czy skalę, nie są przedmiotem dofinansowania funduszy zewnętrznych, ale ze względu na cele i priorytetu danej społeczności, muszą być realizowane.

Dlatego za pozytywny można uznać fakt, że największe inwestycje miejskie, w zasadniczej większości, posiadają dofinansowanie, bo bez tego wsparcia ich realizacja byłaby odłożona w czasie, ograniczona w swoim zakresie lub nawet niemożliwa. Jest to głownie dofinansowanie europejskie. W pełni uzasadnione jest stwierdzenie, że należy
rozszerzyć dofinansowanie z krajowych programów centralnych. Szczególnie istotnym i zadowalającym czynnikiem jest to, że wszyscy samorządowcy miejscy mówią tutaj jednym głosem. Liczymy, że takie
zgodne stanowisko pozwoli na skuteczne aplikowanie na przedsięwzięcia, na które dotychczas nie udało się pozyskać tego typu dofinansowania.”

Rafał Koścień, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta

Posłuchaj:
Tomasz Olszówka
Jadwiga Koziol
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Arkadiusz Mikuła
play
Słowo za słowo(NS)-Jacek Lelek
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN