Czy maszt telefonii komórkowej w Podleszanach koło Mielca jest samowolą budowlaną?

11.07.2019

Uważa w ten sposób wójt gminy Mielec Józef Piątek. Zgłosił ten fakt do nadzoru budowlanego starostwie powiatowym w Mielcu.

Ten po dokonaniu oględzin stwierdził naruszenie warunków umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, a inwestorem, który nie powiadomił właściciela o zamiarze wejścia w teren.

Ponadto stwierdzono, że ułożenie i poprowadzenie kabla energetycznego zasilającego maszt tymczasowy, stanowi bezpośrednie i realne zagrożenie dla osób trzecich.

Tego jednak nie można nazwać samowolą budowlaną – komentuje Marek Patyk ze starostwa powiatowego w Mielcu.

– Pozwolenie, o które ubiega się inwestor nie dotyczy instalacji, która już znajduje się w Podleszanach, więc w myśl przepisów Prawa Budowlanego nie można tego obiektu traktować jako samowoli budowlanej. Parametry przyszłego obiektu, który inwestor zamierza wybudować nie są tożsame z tym już istniejącym.

Jak się dowiedzieliśmy w starostwie powiatowym, inwestor został wezwany przez Wydział Architektury i Budownictwa mieleckiego starostwa do uzupełnienia dokumentów.

Dopiero po dostarczeniu kompletu papierów może być wydane pozwolenie na budowę stałego masztu.

Przypomnijmy, 50 metrowy, tymczasowy maszt wywołał sprzeciw mieszkańców Podleszan, którzy zapowiadają, że zrobią wszystko, aby ta inwestycja zniknęła z ich miejscowości.

Posłuchaj:
Marek Patyk
Anna Zboch
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Stanisław Sorys
play
Słowo za słowo (M) - Józefa Szczurek-Żelazko
play
Słowo za Słowo (NS)- Marek Kwiatkowski
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Korki od prezydenta
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN