Mieszkańcy chcą podniesienia wałów przy okazji budowy ścieżki rowerowej

17.05.2019

Mieszkańcy osiedli nad Kamienicą w Nowym Sączu chcą podwyższenia grobli przeciwpowodziowych. Ich zdaniem mogłoby się to stać przy okazji trwającej budowy ścieżki rowerowej. W tej sprawie obok remontowanej kładki i mostu 700-lecia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta. 

Obecni na spotkaniu debatowali nad możliwością poprawy projektu budowy ścieżki tak, aby okoliczni mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie w przypadku wezbrania rzek. Ścieżka według planu ma znajdować się na usypanej z ziemi grobli, która zdaniem mieszkańców może być wyższa. W taki sposób chcą zapobiec wydarzeniom podobnym do tych sprzed kilkunastu lat.

Mogę pokazać zdjęcia z powodzi z 2001 roku. Wszyscy pływaliśmy i nikt nie chciał nam pomóc – przyznaje jedna z mieszkanek. – Zalane były piwnice, na stadionie pływały ryby – dodaje kolejna.

Radny, Artur Czernecki uważa, że mimo rozpoczęcia prac budowlanych jest jeszcze okazja na naniesienie poprawek do projektu.

– Czy nie można tego jeszcze podnieść do góry, podnieść o metr, zanim położymy warstwę nawierzchniową. Wykorzystajmy to, skoro trwa budowa inwestycji, jest już rozkopane a wokół mamy ciężki sprzęt. Dołożenie 500 tysięcy złotych, żeby miasto było bezpieczne to nie są wielkie pieniądze.

Podkreśla też, że 2 miesiące temu czasu na spotkanie w tej sprawie nie znalazł prezydent miasta.

– Mam odpowiedź Pana prezydenta, że inwestycja została zaopiniowana przez Wody Polskie, żebym się nie bał. Pytam, czy przedstawiciele Wód Polskich byli tutaj, kiedy trzykrotnie była powódź? Wszystko przecież można opiniować wirtualnie. Mało tego – projektantem ścieżki była rzekomo firma z Warszawy. Jaką ona może mieć wiedzę na temat tego miejsca?

Okazuje się jednak, że decyzje projektowe zapadły już w 2015 roku, czyli za czasów poprzedniej ekipy rządzącej. Magdalena Kościsz z sądeckiego Nadzoru Wodnego dodaje też, że projektant dostosował plan do wytycznych i opracowań Wód Polskich. Sugestia mówiła, żeby groble nie były niższe od tych, które są teraz.

– Jeżeli projektant dostosował rzędne korony tej ścieżki do tych, które były podane w opracowaniach, to nie mieliśmy powodu sugerować, żeby to było podnoszone.

Nie widzi jednak przeszkód, żeby można było zmodyfikować plan, ale to wiązałoby się z dodatkowymi problemami.

– Jeżeli Państwo życzycie sobie, żeby to zostało podniesione, należałoby dołożyć pieniędzy, a to jest koszt Wasz, Miasta. Poza tym, przede wszystkim trzeba by było pozmieniać pozwolenia na realizację inwestycji, co jest sprawą proceduralną. My, jako Wody Polskie nie możemy zaprotestować na ten temat, ani negatywnie się wypowiedzieć.

Prace budowlane trwają teraz zgodnie z ustaleniami projektu, który został już zatwierdzony. Zdaniem Krzysztofa Setlaka z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, w obecnej fazie budowy nie powinno się już wprowadzać żadnych zmian.

Teraz jest tylko kwestia myślenia o innych elementach zabezpieczających. Na dzień dzisiejszy jednak trzeba tylko dopilnować, żeby budowa została wykonana zgodnie z projektem.

Dodał też, że w budżecie wydziału nie planowano wydzielenia części pieniędzy na rozbudowę wałów i grobli. O takie jego zdaniem można się starać z kasy wojewódzkiej, ale żeby to zrobić, trzeba wcześniej ustalić jak duże zagrożenie powodzią jest na tym odcinku rzeki.

Posłuchaj:
Mieszkańcy
Artur Czernecki
Magdalena Kościsz
Krzysztof Setlak
Wydawca
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Wojciech Wrona
play
Słowo za Słowo (NS)- Maciej Onasz
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN