Jest negatywna opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu za ubiegły rok i wniosek o nie udzielenie absolutorium prezydentowi [WIDEO]

05.06.2019

Tak głosowało czterech członków komisji – radnych PiS i Naszego Miasta Tarnów.

Radny Dawid Solak, który był gościem programu Słowo za słowo, uważa, że Roman Ciepiela podczas czerwcowej sesji tarnowskiego samorządu, nie powinien otrzymać poparcia.

– To takie narzędzie, które może służyć nam – radnym do tego, żebyśmy mobilizowali i motywowali prezydenta do lepszej pracy. Dwukrotne nie otrzymanie absolutorium może skutkować referendum w sprawie odwołania prezydenta, więc to jedno z nielicznych narzędzi, które ma rada, by wywierać wpływ na organ wykonawczy.

Radni, którzy wnioskują o nie udzielenie absolutorium prezydentowi kwestionują finanse miejskie. Prezydenta bronią, rzecz jasna, radni z klubu Koalicji Obywatelskiej.

Ich zdaniem dochody są o 10 milionów mniejsze niż pierwotnie planowano, a deficyt wzrósł o 3 miliony.

Dawid Solak uważa ponadto, że miasto za mało wykorzystuje środki zewnętrzne, nie skorzystało na przykład z dostępnej dla samorządów rezerwy edukacyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej liczy 7 osób.

Oświadczenie w sprawie zarekomendowania przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Tarnowa nieudzielenia przez radę absolutorium prezydentowi:

Radni, dokonując oceny formalnej budżetu i działań władz miejskich, często, niestety, nie biorą pod uwagę faktów, realiów i rzeczywistych uwarunkowań, ale kierują się nieczytelnymi i nieobiektywnymi kryteriami, również politycznymi, a bywa, że i osobistymi. Tak przecież było przez cztery lata poprzedniej kadencji, gdy Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniowała wykonanie budżetu, a zdominowana przez PiS rada z uporem godnym lepszej sprawy nie udzielała prezydentowi absolutorium. Dlaczego? Argumentację sprowadzić można do stwierdzenia”: „bo nie!”.
Praca i działania prezydenta nie są uzależnione wyłącznie od głosu radnych – z jednym wyjątkiem: to radni uchwalają budżet! To jest ich wyłączna kompetencja. Jeśli więc rekomendując podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tarnowa wszystkim radnym nieudzielenie absolutorium prezydentowi część członków komisji krytykuje proporcje w miejskich wydatkach lub wysokość nakładów na określone inwestycje, to powinni oni uderzyć się we własne – a nie prezydenta – piersi, bo przecież sami wszystkie wydatki z pełną świadomością zatwierdzili i przegłosowali. I może to właśnie ci tak „krytyczni” wobec działań prezydenta radni powinni poprosić wyborców o absolutorium. Wynik mógłby być ciekawy…
Dla prezydenta zdecydowanie bardziej istotna od politycznej, partyjnej lub warunkowanej osobistymi sympatiami (a raczej antypatiami) oceny radnych jest ocena tarnowian. To oni najlepiej mogą ocenić miejską rzeczywistość, bo podejmowane przez władze miejskie działania im właśnie służą, to oni mówią prezydentowi „tak” lub „nie” w kolejnych wyborach samorządowych. W ostatnich wyborach mieszkańcy Tarnowa ocenili prezydenta i zdecydowanie powiedzieli „tak”, co dobrze pokazuje, jak upolitycznione opinie radnych rozmijają się z opiniami wyborców.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tarnowa, pan Dawid Solak, po upublicznieniu decyzji tego gremium o rekomendacji radnym, aby nie uchwalali absolutorium dla prezydenta, wypowiadał się dla mediów usiłując motywować tę decyzję. Niestety owa motywacja w większości przypadków dalece mijała się z prawdą i bardziej przypominała myślenie życzeniowe i zaklinanie rzeczywistości niż przytaczanie faktów.
Pan Dawid Solak jako przewodniczący komisji rewizyjnej stwierdził w radiowym wywiadzie, iż w minionym roku, podczas starania się miasta o środki unijne, wiele projektów zostało odrzuconych, bo nie były wystarczającej jakości i nazwał to niedbalstwem. Stwierdzenie to z pewną dozą subtelności nazwać trzeba świadomym mijaniem się z prawdą, bowiem żaden ze złożonych, a odrzuconych dziewięciu wniosków nie otrzymał negatywnej oceny merytorycznej.
Tymczasem faktem jest, że miasto wykorzystuje wszystkie możliwości, aby pozyskać pieniądze z zewnątrz, bierze udział we wszystkich konkursach, nawet tych, w których szanse na otrzymanie środków są minimalne, z uwagi na uwarunkowania regulaminowe lub inne. Taka jest istota konkursów – nie każdy dobry wniosek wygrywa. Często bywa też tak, że wnioski trafiają na listy rezerwowe i pieniądze są przyznawane w późniejszych terminach. Tak bywało również w przypadku tarnowskich wniosków. Tak się robi, to właśnie dbałość o to, aby zdobyć dla miasta jak najwięcej pieniędzy. Dzięki tym wszystkim działaniom władze miejskie pozyskały w ubiegłym roku ze źródeł zewnętrznych 30 mln 66 tys. 364 zł. To o czymś świadczy.
W tym miejscu podkreślić warto, że w przypadku miast wielkości Tarnowa, niebędących aglomeracjami, przy pozyskiwania środków zewnętrznych istotna jest współpraca i aktywność wszystkich lokalnych ugrupowań społecznych i politycznych, również klubów radnych, zwłaszcza powiązanych z partią rządzącą. Miasto jest naszym wspólnym dobrem i wartością nadrzędną wobec partykularnych interesów i politycznych różnic. Radni z klubu PiS jesienią ubiegłego roku deklarowali publicznie w tej materii „różne możliwości centralne”, ale na deklaracjach się skończyło. Prezydent jest otwarty na wszelkie inicjatywy i podejmie każde służące dobru miasta działanie.
Pan przewodniczący Dawid Solak stwierdził również, iż miasto nie sięgnęło po pieniądze z rezerwy budżetowej państwa przeznaczone na edukację. Otóż miasto wystąpiło do Ministerstwa Edukacji Narodowej o kwotę 3 mln 253 tys. zł, która miała pokryć niedoszacowanie w subwencji oświatowej skutków ubiegłorocznych podwyżek płac dla nauczycieli, ale ministerstwo nie raczyło nawet ustosunkować się do tego wniosku i nie przesłało żadnej odpowiedzi. Notabene to często stosowana praktyka obecnego rządu, bowiem zbliżona sytuacja miała miejsca w przypadku wniosków o dofinansowanie przebudowy hali „Jaskółka”. Mimo, iż pan minister sportu osobiście obiecywał w Tarnowie, iż pieniądze na takie inwestycje są, po przesłaniu wniosku (czwarty raz) odpowiedź była negatywna, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Domyślać się można, iż powodem było przegranie wyborów na prezydenta Tarnowa przez kandydata partii rządzącej.

Ireneusz Kutrzuba
Rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa

 

Posłuchaj:
Dawid Solak
Dorota Kunc
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Wiesław Krajewski
play
Słowo za Słowo (NS)- Paweł Ptaszek
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Korki od prezydenta
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN