Pośredniaki mało skuteczne w znalezieniu stałej pracy

22.02.2019

Kontrola NIK-u wskazuje na małą trwałość zatrudnienia. Wprawdzie sporo osób korzysta z dostępnych w tych instytucjach form aktywizacji zawodowej, ale nie znajdują potem w większości stałego zatrudnienia.

Najczęściej bezrobotnym oferowane są staże. Jednak tylko ponad 20 proc. nie wraca potem do rejestru bezrobotnych. Zwykle kończy się na obowiązkowym zatrudnieniu tylko na 3 miesiące. Drugie miejsce w Tarnowie zajmują oferty na miejsca interwencyjne na 6 miesięcy, których w części wynagrodzenie refunduje Urząd Pracy. Trzecie to praca w ramach doposażenia stanowiska pracy.

Jak przyznaje Stanisław Dydusiak, dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, pracodawcy rzadko zatrudniają na czas nieokreślony.

– Są to skale mikro, nawet nie możemy tego określać w procentach. Z reguły są umowy kilkumiesięczne z tendencją przedłużania. Do rzadkości należy, żeby pracodawca wręczył umowę na czas nieokreślony. W przypadku refundacji doposażenia stanowiska pracy obligiem jest zatrudnienie co najmniej na 2 lata. Codo osób podejmujących staże jest im dużo łatwiej na rynku pracy i jeżeli wracają do rejestru, to na krótki czas.

NIK wskazuje też na nieskuteczne metody przy kwalifikacji bezrobotnych. Jak czytamy we wniosku raportu: „obligatoryjne profilowanie utrudnia skuteczną aktywizację bezrobotnych.”

Dyrektorzy pośredniaków wskazują na konieczność zmian w ustawie.

– Nie możemy się godzić z tym, że w trzecim profilu znajduje się około 50 proc. osób bezrobotnych, co do których nie możemy zastosować żadnych konkretnych działań. Ponad rok temu wnioskowaliśmy do ministerstwa, aby można było objąć osoby z 3. profilu skierowaniami do pracy. Zostało to jednak negatywnie ocenione.

Najmniej skuteczną formą zatrudnienia są w Tarnowie roboty publiczne. Najskuteczniejszą i przynoszącą najlepsze efekty jest z kolei praca w ramach doposażania miejsca pracy oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dodajmy, że stopa bezrobocia w Tarnowie na koniec roku wyniosła 5,2 proc. W powiecie tarnowskim o dwa procent więcej. To bardzo niskie wskaźniki.

Posłuchaj:
Stanisław Dydusiak
Jadwiga Koziol
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Bartosz Brzyski
play
Słowo za Słowo (NS)- Marek Kwiatkowski
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN