Region tarnowski uwzględniony w rządowych programach: Polska Wschodnia+ oraz Program Ponadregionalny 2020+?

24.09.2020

Oznaczałoby to m.in. dużo wyższe ulgi dla przedsiębiorców oraz środki na działania pobudzające miasto i region do rozwoju.

O uwzględnienie subregionu tarnowskiego w obu programach apelowała do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie.

Objęcie naszego subregionu takim wsparciem oznaczałoby prawdziwy skok jakościowy jeśli chodzi o dostępność do funduszy europejskich i preferencje dla przedsiębiorców – mówi dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie, Ryszard Nejman.

– Programy dałyby Tarnowowi środki na współpracę międzygminną i projekty okołorewitalizacyjne, chodzi tu o wyciąganie miasta z kryzysu – bo to jest adresowane do miast, które tracą funkcje społeczno- gospodarcze – o działania, które będą nas pobudzać. Mielibyśmy dużo wyższe środki unijne na wszelakie inwestycje i na szkolnictwo wyższe, rozwój przedsiębiorczości i dodatkowo są dużo wyższe ulgi dla nowych inwestycji, jeśli chodzi o firmy.

Jak dotąd Program Rozwoju Polski Wschodniej dedykowany był jedynie najbiedniejszym województwom i Tarnów oraz region z uwagi na wysokie wskaźniki gospodarcze Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie spełniał kryteriów kwalifikujących do wsparcia.

Jednak zaktualizowana Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego stwarza możliwość rozszerzenia go także o biedne subregiony z województw, a do takich zalicza się m.in. subregion tarnowski.

Jednak szanse na wejście do programu Polski Wschodniej będą najprawdopodobniej dopiero w następnej perspektywie – wyjaśnia dyrektor tarnowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

– Gdyby udało się, o co staramy się jako Izba, dokonać podziału statystycznego Małopolski – tak jak jest na Mazowszu – na dwa regiony: Małopolskę zachodnią, teę bogatszą, i Małopolskę południowo – wschodnią, czyli subregiony tarnowski, sądecki i podhalański, to przy kolejnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej w 2027 roku mielibyśmy u nas ten program z automatu, bo subregiony tarnowski i sądecki są typowe jak na Polskę wschodnią, wręcz jedne z biedniejszych.

Jeśli chodzi o Program Ponadregionalny mamy duże szanse, że będzie dla Tarnowa i regionu już w tej perspektywie.

– Szanse są na 90 procent, z tego względu, że pani minister odpowiedziała nam, że negocjacje idą w tym kierunku, żeby wszystkie gminy w Polsce, tracące funkcje społeczno – gospodarcze, były ujęte nie na bazie wybranych podregionów, tylko wybranej konkretnej gminy, a w subregionie tarnowskim są to: miasto Tarnów, gmina Szerzyny, gmina Ciężkowice i Wietrzychowice. Zatem raczej uda się , że te nasze gminy w ramach tego programu wsparcie otrzymają.

Interpelacje do ministerstwa o uwzględnienie subregionu tarnowskiego w przygotowywanych przez rząd programach Polska Wschodnia+ oraz Program Ponadregionalny 2020+ wystosowali też parlamentarzyści z naszego regionu.

Posłuchaj:
Ryszard Nejman
Jadwiga Koziol
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Marcin Kiwior
play
Słowo za słowo(NS)-Jacek Lelek
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN