Sąd Najwyższy zdecyduje, który sąd zajmie się sprawą oszustw finansowych w Samorządowym Centrum Edukacji

24.10.2019

Sąd Rejonowy postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innej placówce.

Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że podstawą do przekazania sprawy innemu sądowi jest m.in. to, że w opinii publicznej mogłyby zaistnieć podejrzenia dotyczące braku obiektywizmu – mówi sędzia Tomasz Kozioł, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie.

– Sąd Rejonowy w Tarnowie uznał, że opinia publiczna może mieć wątpliwości co do bezstronnego rozpoznania sprawy w tym sądzie i dlatego wystąpił z takim wnioskiem. Teraz zasadność tego wniosku będzie oceniana przez Sąd Najwyższy i jego decyzja w tej sprawie będzie wiążąca co do tego, jaki sąd będzie tą sprawą się zajmował.

O zmianę sądu wnioskował jeden z obrońców oskarżonych, który tłumaczył to dobrem postępowania. Jak argumentował obrońca, sprawa ma charakter medialny.

– Obrońca podkreślił, iż jej okoliczności były przedmiotem wielu artykułów w prasie, radiu i telewizji, gdzie przedstawiany obraz był niekorzystny dla oskarżonych i przesądzający o ich winie. Obraz ten miał być kierowany wyłącznie przez osoby reprezentujące osoby oskarżyciela posiłkowego. Zdaniem obrońcy okoliczności te uzasadniają przekazanie tej sprawy innemu sadowi. Wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości w postaci zagwarantowania oskarżonym prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronny, obiektywny, niezależny sąd.

W sprawie oskarżonymi są Dagmara N., była dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji, i Edmund J., były dyrektor Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym.

Zarzuty dotyczą posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, poświadczenia w nich nieprawdy czy zawierania umów na organizowanie kursów dla nauczycieli i osiąganie z tego nienależnych dochodów.

Grozi im do 10 lat więzienia.

Posłuchaj:
Tomasz Kozioł
Jadwiga Koziol
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Michał Wojtkiewicz
play
Słowo za słowo(NS) - Grzegorz Tabasz
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN