Świadczenia z tytułu kwarantanny

24.03.2020

Każda osoba wracająca z zagranicy musi odbyć 14-dniową kwarantannę. Także w tym przypadku przysługują świadczenia z tytułu choroby.

Wniosek należy złożyć 3 dni po zakończonej kwarantannie.

Takie oświadczenia trzeba przekazać do swojego płatnika składek, np. pracodawcy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Oświadczenie może być również przekazane także elektronicznie. Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Przypominamy, że do 27 marca zostały wstrzymane badania potrzebne do przyznawania rent. Nowe terminy zostaną ustalone po opanowaniu zagrożenia związanego z koronawirusem.

Ważnym jest, że sanepid może skrócić lub zwolnić z obowiązku odbywania kwarantanny. O tym fakcie należy poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe.

Posłuchaj:
Karol Garncarz
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo - ks. Piotr Adamczyk
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Korki od prezydenta
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN