Uchylona decyzja o scaleniu gruntów Padwi Narodowej

14.02.2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił decyzję mieleckiego starosty kończącą proces scalania gruntów w Padwi Narodowej.

– Sąd stwierdził, że samorząd nie zapewnił poszkodowanym mieszkańcom pisemnego przedstawienia zastrzeżeń do przeprowadzonego scalenia – wyjaśnia sędzia Stanisław Śliwa rzecznik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. – Nie rozpoznano także wniesionych zastrzeżeń do przeprowadzonego przy udziale specjalnej komisji W ocenie sądu nie pozwalało to na zatwierdzenie scalenia, z takim uchybieniem prawnym – dodaje.

Jedna z poszkodowanych Krystyna Świątek ubolewa, że sąd odniósł się tylko do części zarzutów.
– Dobrze, że takie postanowienie jest, ale to uzasadnienie nie odnosi się do wielu błędów popełnianych przez starostę – mówi poszkodowana.

Zbigniew Tymuła starosta mielecki jest jednak przekonany, że ten błąd uda się szybko naprawić. Przypominamy, chodzi o scalenie gruntów w Padwi Narodowej, które ciągnie się ponad 10 lat. Z decyzją władz powiatu nie zgadza się kilkanaście osób, które twierdzą, że przy okazji scalania zostały ograbione ze swoich ziem. Wyrok jest nieprawomocny. Więcej w Pulsie Regionu.

Posłuchaj:
Stanisław Śliwa
Krystyna Świątek
Anna Zboch
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Wiesław Krajewski
play
Słowo za Słowo (NS)- Paweł Ptaszek
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Korki od prezydenta
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN