Więźniowie pracują

29.11.2018

Coraz więcej więźniów osadzonych w Zakładzie Karnym w Tarnowie podejmuje pracę – wynika z najnowszych danych.

Jak tłumaczy ppor. Beata Bańdur, rzecznik tarnowskiego więzienia, wzrost zatrudnienia osadzonych związany jest z programem rządowym, który rozpoczął się w 2016 roku i ma aktywizować więźniów zawodowo.

Na koniec 2016 roku pracę podejmowało 36% tarnowskich więźniów, rok później już połowa, obecnie – 60% – tłumaczy rzecznik.

Znaczna część skazanych pracuje wewnątrz zakładu. Wykonują oni prace na rzecz jednostki penitencjarnej, pracują na przykład w kuchni, w magazynie depozytowym, żywnościowym, w warsztacie Zakładu Karnego. Wykonują także prace na rzecz gmin, samorządów, instytucji pożytku publicznego, na cele charytatywne. Część skazanych zatrudniana jest również odpłatnie przez kontrahentów zewnętrznych – dodaje.

Pensja więźnia to najniższa krajowa – mówi Beata Bańdur i dodaje, że pracownik odbywający karę więzienia nie dysponuje swobodnie całą wypłatą, która jest rozdzielana na odpowiednie fundusze.

Częściowo na fundusz pomocy postpenitencjarnej, na fundusz aktywizacji zawodowej skazanych, na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe, na podatek, a także na różnego rodzaju zajęcia komornicze czy alimentacyjne. Skazanemu również deponuje się pieniądze i oddaje się je, gdy wychodzi na wolność. Reszta pieniędzy pozostaje do dyspozycji skazanego – dopowiada Beata Bańdur.

W tarnowskim więzieniu przy Konarskiego przebywa obecnie 800 skazanych. Nie wszyscy osadzeni mogą pracować. Część z nich przebywa w więzieniu krótko, niektórym nie pozwala na to stan zdrowia czy wiek, a jeszcze inni potrzebują do tego dłuższego przygotowania czy resocjalizacji.

Posłuchaj:
Beata Bańdur
Agnieszka Drozd
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za Słowo - Rozgryźć Kościół - ks. Artur Mularz
play
Słowo za słowo (M) - Stanisław Sorys
play
Słowo za Słowo (NS)- Artur Czernecki
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN