Wotum zaufania dla wójta Borzęcina

06.07.2020

Rada Gminy Borzęcin zdecydowała o przyznaniu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019 wójtowi gminy Januszowi Kwaśniakowi.

Decyzja wszystkich 12 radnych obecnych na Sesji Rady Gminy była poparta pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej.

Wykonaliśmy w stopniu bardzo dobrym, zgodnie z założeniami, budżet roku 2019. Pozyskaliśmy gros środków finansowych z zewnątrz, zarówno z funduszy krajowych, z budżetu państwa, jak i funduszy unijnych, realizując niezbędne inwestycje. I realizując budżet, poza inwestycjami, które zostały wykonane, a na te inwestycje wydaliśmy prawie co czwartą złotówkę, ponad 22%, wypracowaliśmy na koniec roku nadwyżkę w kwocie 650 tysięcy złotych, w tym wolne środki w kwocie ponad 500 tysięcy złotych – mówi wójt, Janusz Kwaśniak.

Dochody budżetu gminy w 2019 roku wzrosły w stosunku do roku 2018 o ponad 35 %.

Jak dodaje wójt, wolne środki zostaną zabezpieczone w miejscu deficytu dochodowego związanego między innymi z sytuacją pandemiczną.

Tegoroczne absolutorium jest już 22. z kolei udzielonym Januszowi Kwaśniakowi w związku z pełnieniem funkcji wójta gminy Borzęcin.

W tym roku Samorząd Gminy Borzęcin wiąże duże nadzieje z budową Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie – Borku. Na realizację projektu pozyskano blisko 8 milionów złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wszystkie grunty na terenie SAG znalazły już inwestorów. Obecnie trwa przetarg na realizację tego zadania.

Posłuchaj:
Janusz Kwaśniak
Anna Szczepanek
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Wiesław Kozłowski
play
Słowo za słowo(NS) - Michał Diduch
play
Rozmowa dnia NS - Renata Czerwicka RTCK
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN