Anna Czech: – Strata bieżąca to nie zadłużenie

19.08.2019

Ripostuje dyrektor szpitala św. Łukasza w Tarnowie i poseł. To jej odpowiedź na informacje o zaległościach finansowych placówki.

Jak informowaliśmy, z przedstawionego małopolskim radnym raportu finansowego wynika, że zobowiązania wynoszą blisko 10,5 milionów złotych.

To prognozowana przez nas strata finansowa w wariancie pesymistycznym, a wynikająca z nadwykonań usług medycznych – dodaje Anna Czech.

Szefowa placówki przekonuje, że obecnie jest ona zredukowana.

– Strata bieżąca wynika z nadwykonań lub z nierozliczenia wszystkich świadczeń. Za półrocze wynosiła ona 6 milionów złotych, a po rozliczeniu np. różnego rodzaju świadczeń onkologicznych, po tym półroczu, wyniesie ona 4 miliony 300 tysięcy. Planowaną stratę chcemy do końca roku zmniejszyć przynajmniej o połowę.

Jak informuje wicemarszałek Małopolski Marta Malec – Lech, obecnie tarnowski szpital stopniowo realizuje trzyletni plan restrukturyzacyjny.

Ponadto po każdym kwartale placówka składa do Narodowego Funduszu Zdrowia wnioski o rozliczenie nadwykonań w zakresie zabiegów nielimitowanych. Rozliczenia te, zdaniem małopolskich urzędników, poprawiają wynik finansowy i płynność finansową.

Dodatkowo jak informuje zarząd województwa, szpital nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

Dyrekcja szpitala św. Łukasza w Tarnowie przekonuje, że placówka nie ma żadnego zadłużenia

 

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Józefa Szczurek-Żelazko
play
Słowo za Słowo (NS)- Karol Górski
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN