G.R.O.M. – modlitwa o odwagę dla młodych mężczyzn

14.08.2019

Trwa akcja modlitewna G.R.O.M., czyli Godzina Rozeznania Otoczona Modlitwą. To inicjatywa modlitewna w intencji chłopców, którzy właśnie podejmują ważne życiowe decyzje o wstąpieniu do seminarium.- Każdego dnia w Koronce do Bożego Miłosierdzia i Litanią do bł. Ks. Romana Sitki wiele osób modli się w tej intencji i podejmuje różne wyrzeczenia. A Wy młodzi wiedzcie, że nie jesteście w tych wyborach sami.

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie to dom, w którym znajdziecie odpowiednią pomoc do tego, aby stawać się uczniem Jezusa, rozeznawać drogę życia i jeśli tak Bóg chce podjąć decyzję, żeby być Jego kapłanem – mówi ks. Tomasz Rąpała, ojciec duchowny w tarnowskim seminarium.

2 września – to termin egzaminu wstępnego do Wyższego Seminarium Duchownego. Więcej o rekrutacji  https://www.wsd.tarnow.pl/powolani/kandydaci

 

 

Błogosławiony Księże Romanie

Męczenniku Oświęcimia

Męczenniku cierpiący za wiarę

Wzorze życia kapłańskiego

Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa

Miłośniku modlitwy

Żarliwie adorujący Chrystusa w Eucharystii

Wzorze niezachwianej ufności

Wzorze znoszenia cierpień

Miłośniku umartwienia i pokuty

Wielki czcicielu Matki Bożej

Wzorze pracowitości i pokory

Apostole dobrego przykładu

Wzorze miłości Boga i bliźniego

Ukazujący ludziom ideał życia

Pociągający ludzi dobrocią i radością

Dostrzegający potrzebujących i biednych

Zdobywający serca mocą słowa Bożego

Nauczający bardziej przykładem niż słowem

Wychowawco powołanych do kapłaństwa

Przyjacielu młodzieży

Pragnący oddać swe życie za wolność innych

Znoszący upokorzenia z cierpliwością

Pełen poświęcenia dla chorych i cierpiących

Umacniający współwięźniów na duchu

Spieszący z kapłańską posługą skazańcom

Przykładzie przebaczenia wrogom

Oddany sprawie Boga i ojczyzny

Niosący światu dobro i pokój

Chlubo naszej ziemi

Wielki nasz orędowniku u Boga

K: Módl się za nami błogosławiony księże Romanie

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Panie nasz Boże, w Twoim królestwie błogosławieni są ci, którzy znoszą prześladowanie dla sprawiedliwości.

* daj nam naśladować wielką cierpliwość błogosławionego Romana męczennika, kapłana i wychowawcy , który służył Tobie, Kościołowi i bliźnim,

* abyśmy mogli uczestniczyć w jego chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Michał Wojtkiewicz
play
Słowo za słowo(NS) - Grzegorz Tabasz
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN