W Nowym Sączu zakończył się tygodniowy odpust ku czci Przemienienia Pańskiego

10.08.2020

W bazylice Św. Małgorzaty w Nowym Sączu zakończył się tygodniowy odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. W tym roku uroczystości przebiegały pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary”. W ostatni dzień odpustu uroczystej sumie przewodniczył Ks. infułat Adam Kokoszka.

– Jest takie przysłowie starożytnego poety Owidiusza, finis coronat opus – Koniec wieńczy dzieło i dzisiaj właśnie tutaj na sądeckiej górze przemienienia, doświadczamy treści prawdziwości tych słów, doświadczamy właśnie tego ukoronowania, podsumowania, zwieńczenia tego, co tu się dokonywała, chcemy za to wszystko podziękować i cieszyć.

Tygodniowy odpust w bazylice odbywał się w reżimie sanitarnym, a w trakcie Mszy Świętych modlono się za personel medycznych i chorych.

– Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu że dał nam tę łaskę, aby odpust w rzeczywistości pandemii mógł się odbyć. Dzięki Bożej łaskawości przeżyliśmy ten czas łaski, myślę, że dla każdego z nas ten czas był bardzo potrzebny –  mówi ks. Jerzy Jurkiewicz kustosz Sanktuarium Przemienienie Pańskiego.

– Widzieliśmy to po pielgrzymach, którzy nawiedzali nasze sanktuarium, uczestniczyli we Mszach Świętych. To jest świadectwo, że w tym czasie epidemii potrzebujemy wzmocnienia duchowego, potrzebujemy Bożej opieki, Bożego błogosławieństwa i to dało się odczuć poprzez rozmodlenie tych, którzy tu byli. Cieszymy się, że byli rodzice ze swoimi dziećmi po błogosławieństwo. Chorzy zostali umocnieni  Sakramentem Namaszczenia. Wiele osób skorzystało z Sakramentu Pokuty i Pojednania. W tym czasie mogliśmy doświadczać bliskości Pana Jezusa Przemienionego i być świadkami przemian, które Jezus dokonywał w sercach i duszach tych, którzy tutaj przychodzili.

Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich pielgrzymów, wszystkich wiernych, którzy nawiedzali nasze sanktuarium i stosowali się do wymogów sanitarnych, które w tym czasie szczególnie na Sądecczyźnie były konieczne.

Ufam, że ten czas zaowocuje w życiu każdego. Niech Jezus Przemieniony, który błogosławi z sądeckiej Góry Tabor umacnia każdego z nas na dalszą naszą codzienność” – dodaje ks. Jerzy Jurkiewicz

W ostatnim dniu  trwania odpustu na sądecką Górę Tabor przybyli przedstawiciele wspólnot  trzeźwościowych, rolników, Karpackiego Związku Pszczelarzy i pracownicy służb agronomicznych.

Przed cudownym wizerunkiem Chrystusa modlili się także członkowie wspólnot Odnowy w Ducha Świętym oraz osoby żyjące w pojedynkę. Homilię wygłosił o. Marek Wójtowicz.

Posłuchaj:
ks. infułat Adam Kokoszka
ks. Jerzy Jurkiewicz
Wydawca
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Andrzej Potępa
play
Słowo za słowo(NS)-Józef Tobiasz
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN