Oświadczenie Przeora Sanktuarium św. Szarbela w sprawie ks. Cieleckiego

28.07.2020

W liście z 22 lipca br. przesłanym do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski czytamy, że ks. Jarosław Cielecki nie jest upoważniony do prowadzenia działalności związanej z postacią św. Szarbela.

Kilka tygodni temu ks. Jarosław Cielecki, kapłan diecezji łódzkiej i promotor kultu św. Szarbela w Polsce, zerwał jedność z Kościołem Rzymskokatolickim i przeszedł do Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce, który nie utrzymuje jedności z papieżem.

W wielu parafiach na terenie Polski działają różne wspólnoty nawiązujące do duchowego dziedzictwa świętego z Libanu, w tym również Domy Modlitwy św. Szarbela organizowane i animowane dotąd przez ks. Jarosława Cieleckiego.

Po jego odejściu, wszystkie osoby należące do rzymskokatolickich wspólnot św. Szarbela, decyzją Komisji Nauki Wiary KEP mogą znaleźć duchowe wsparcie w Maronickiej Fundacji Misyjnej, której przewodniczącym jest Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej, pozostając tym samym w jedności z Kościołem Katolickim.

Publikujemy pełną treść oświadczenia ojca Tannousa Nehme z Libanu:

KLASZTOR ŚWIĘTEGO MARONA
Sanktuarium św. Szarbela
Annaya – Byblos – Liban
22.07.2020 r.

Do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

Niżej podpisany ojciec opat Tannous Nehme, przełożony klasztoru św. Marona (sanktuarium św. Szarbela) – Annaya (Liban) oświadcza niniejszym, że ks. Jarosław Cielecki NIE jest upoważniony przez nasze Sanktuarium do prowadzenia działalności związanej z postacią św. Szarbela. Utrzymuje on, iż takie upoważnienie rzekomo posiada.

Z ubolewaniem czuję się zmuszony złożyć niniejsze oświadczenie, celem zaprzeczenia tym nieprawdziwym twierdzeniom.

NB: „Przy tej okazji pragnę podziękować niezliczonym polskim kapłanom, którzy odwiedzają nasze sanktuarium wraz ze swymi wiernymi, i krzewią prawdziwy kult św. Szarbela w Polsce, zgodnie z nauką rzymskiego Kościoła katolickiego dotyczącą kultu świętych. Jesteśmy świadomi, że św. Szarbel, podobnie jak św. Jan Paweł II, tak umiłowany przez naród libański, są szczególnymi znakami naszych czasów, a poprzez przykład swego życia i spektakularne cuda otrzymane za ich wstawiennictwem, pomagają wiernym pogłębiać ich wiarę w Chrystusa”.

Niech Pan napełni nas swoimi łaskami.

Ojciec Opat Tannous Nehme
Przeor Klasztoru św. Marona
(Sanktuarium św. Szarbela)
Annaya – Liban

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Paweł Klimek
play
Słowo za Słowo (NS)- Wiesław Pióro
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN