Wykładowca tarnowskiego WSD z medalem KUL-u

09.12.2018

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny obchodził 100. rocznicę swojej działalności. Tego dnia m.in. odsłonięty został pomnik ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora KUL.

Po Mszy św. w kościele akademickim, której przewodniczył bp Witold Mroziewski z diecezji Brooklyn, podczas uroczystego posiedzenia Senatu KUL ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJP II w Krakowie został uhonorowany Medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL.

Ks. Stanisław Sojka od 1977 roku pozostaje w ścisłych relacjach z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, na którym otrzymał stopnie i tytuły naukowe w zakresie teologii, biblistyki i filologii, angażując się także w działalność naukową, społeczną i charytatywną tej katolickiej uczelni.

Ksiądz prof. Stanisław Sojka dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie teologii biblijnej otrzymał w dniu 11 listopada 1977 roku. Na wydziale tym uzyskał stopień licencjacki na podstawie pracy pt. Moralny obowiązek czci Boga z tytułu stworzenia na podstawie Psalmu 104. Następnie rozpoczął studia stacjonarne na Wydziale Nauk Humanistycznych. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na tym wydziale w zakresie filologii klasycznej uzyskał 7 maja 1985 roku. Stacjonarne studia specjalistyczne w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym KUL uwieńczył stopniem doktora teologii w dniu 24 czerwca 1986 roku.

W czasie swoich studiów w Lublinie ks. Stanisław Sojka był m.in. seniorem Konwiktu Księży Studentów KUL, prezesem rocznika studiów na Wydziale Filologii Klasycznej KUL (1979-1985), organizatorem stypendiów dla ubogiej młodzieży studenckiej KUL fundowanych przez profesorów i księży studentów KUL. Od 2018 roku jest wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Roman Ciepiela
play
Słowo za słowo(NS)-Wacław Ligęza
ZGŁOŚ
interwencje
REKLAMA
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN