Zmarł misjonarz z diecezji tarnowskiej

14.08.2018

13 sierpnia w szpitalu w Saumur we Francji zmarł ks. Józef Kordek, długoletni misjonarz w Republice Konga.

Ks. Józef urodził się w Bieczu 18 marca 1952 r. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Belnej i Bieczu. W Bieczu też ukończył w 1971 roku Liceum Ogólnokształcące. Po wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i odbyciu tam studiów teologicznych przyjął święcenia kapłańskie przez posługę bpa Jerzego Ablewicza w dniu 29 maja 1977 r. Następnie podjął zadania wikariusza w Baranowie Sandomierskim (1977-1980) i Laskowej (1980-1982). Później, w wyniku zgłoszenia się na wyjazd na misje, został skierowany na odpowiednie przygotowanie. Do października 1982 r. przygotowywał się w Warszawie, a po nim w Mielcu, w parafii pw. św. Mateusza, otrzymał krzyż misyjny i został uroczyście posłany wraz z trójką innych misjonarzy (ks. Jan Malicki, ks. Bronisław Rosiek, śp. ks. Andrzej Kurek) przez bpa Jerzego na pracę misyjną do obecnej Republiki Konga. Następnie odbył bezpośrednie przygotowanie w Paryżu (XI 1982-VII 1983), po czym w połowie sierpnia tegoż roku udał się ze swymi kolegami misjonarzami do kraju misyjnego przeznaczenia.

Na kongijskiej ziemi spędził 23 lata. Swoją pracę misyjną zaczął w Owando, stolicy diecezji na północy Konga (IX 1983 – 17 X 1984). Kolejne 22 lata spędził w misji Gamboma, z czego ponad 19 lat (24 V 1987 – 1 X 2006 r.) jako proboszcz. Wcześniej był tu wikariuszem (17 X1984 – 24 V 1987). Na przestrzeni tych lat pełnił on odpowiedzialne funkcje: był przez 10 lat dziekanem Regionu Plateaux, przez 2 lata wikariuszem generalnym, 4 lata wikariuszem biskupim i 6 lat dyrektorem diecezjalnym Papieskich Dzieł Misyjnych. Dokonał też wiele rekonstrukcji budynków. Całą parcelę misji w Gamboma otoczył murem, który liczy w sumie 400 m. Kierował też, w połowie lat osiemdziesiątych, pracami budowy dużego domu nowicjatu sióstr józefitek przez nie finansowanego.

Największym jego dziełem socjalnym, które było wielkim darem dla miejscowej ludności, było zapewne utworzenie na miejscu w 1999 roku szkoły katolickiej z klasami od 1 do 6. Przystosował do tego celu dom parafialny. Na początku był jej dyrektorem (1999-2000). Rok później dzięki niemu ruszyło w Gambomie gimnazjum katolickie (klasy od 7 do 10) wybudowane głównie z funduszy kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej. Do roku 2006 ks. Józef był opiekunem całego dzieła, które utworzył. Niezależnie od jego ‚patronowania” dziełu szkoła miała dyrektora. Ta katolicka szkoła ponadpodstawowa, w rankingu krajowym w swojej kategorii w roku 2006 odniosła sukces zajmując pierwsze miejsce. O niej, niosącej wartości jako szkoła katolicka pisał w diecezjalnym biuletynie misyjnym „Głoście Ewangelię”. Obecnie w wymienionych szkołach uczy się odpowiednio: 240 dzieci, 100 gimnazjalistów.

Z innych dzieł socjalnych należy wspomnieć rekonstrukcje apteki parafialnej, sali przedszkola katolickiego, murów kościoła, części plebanii i zaplecza gospodarczego (garaże, warsztat, magazyny).

Na terenie misji Gamboma w wioskach Okassa, Mossende i Ongogni wybudował kaplice. Zatroszczył się też o kilka kaplic prowizorycznych, ale bardzo służącym miejscowej ludności. Wiązało się to również z przygotowaniem nowych parceli, zwłaszcza tam, gdzie intuicyjnie wyczuwał powstanie w przyszłości nowej parafii.
Zasadniczą jego posługą była katechizacja jako przygotowanie do przyjęcia sakramentów. Organizował też nowe wspólnoty.

Po powrocie z pracy misyjnej we wrześniu 2006 r. podjął pracę duszpasterską w Krynicy Zdroju, a w roku 2007 wyjechał do Francji. Tam podjął pracę w archidiecezji Avignon w sektorze duszpasterskim Objat, a potem od 1 września 2008 w innym sektorze tejże archidiecezji. Następnie, w roku 2010, został przeniesiony na Korsykę, gdzie był proboszczem w parafii Pietranera i jednocześnie kapelanem Domu Polskiej Misji Katolickiej im. św. Jacka w okolicy Bastii. Od września 2016 r. pracował jako wikariusz we francuskiej parafii św. Teresy w Allonnes, będąc również duszpasterzem dla wszystkich wspólnot polskich w diecezji Angres.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w parafii w Allonnes w piątek.

ZGŁOŚinterwencję
Co?
Gdzie?
Kiedy?
Patronat radia rdn
regionalne wiadomości sportowe
sport.
rdn.pl
MAGAZYN
żużlowy
rdn_f polecamy