KONTAKT

MAŁOPOLSKA

RDN Małopolska
ul. Bema 14

33-100 Tarnów

Dyrektor ks. dr hab. Jan Bartoszek
dyrektor@rdn.pl
+48 882 430 671

Kierownik Biura Marketingu Przemysław Tomasik
przemyslaw.tomasik@rdn.pl
+48 728 817 144

Sekretariat czynny od 8:00 do 16:00
sekretariat@rdn.pl
+48 14 627 50 50
+48 698 682 558
+48 14 627 50 50

Koncert życzeń od 8:00 do 15:00
koncert@rdn.pl
+48 14 689 14 18

Tel. do studia (antena): +48 14 6 200 500
Mail do redakcji informacji: info@rdn.pl

Nr rachunku bankowego:
38 1240 1910 1111 0000 0897 9968
Nr rachunku walutowego (EURO):
76 1240 1910 1978 0011 0792 9153

NOWY SĄCZ

RDN Nowy Sącz
pl. Kolegiacki 4

33-300 Nowy Sącz

Dyrektor ks. dr hab. Jan Bartoszek
dyrektor@rdn.pl
+48 882 430 671

Specjalista ds. marketingu Edyta Majocha
edyta.majocha@rdn.pl
+48 728 817 146

Tel. do redakcji informacji: +48 18 449 06 00
Tel. do studia (antena): +48 18 444 01 01
Mail do redakcji informacji: sacz@rdn.pl

Nr rachunku bankowego:
38 1240 1910 1111 0000 0897 9968
Nr rachunku walutowego (EURO):
76 1240 1910 1978 0011 0792 9153

Radio „RDN Małopolska” działa jako jednostka organizacyjna Diecezji Tarnowskiej,
utworzona Dekretem Biskupa Tarnowskiego z 04.12.1993r.

RDN Małopolska działa na podstawie:

  • Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską oraz artykułu 48. ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.8929.154 z późn.zm);
  • Porozumienia z dnia 15 października 1990 roku zawartego pomiędzy Sekretarzem Episkopatu Polski a Ministrem Łączności;
  • Koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 484/K/2021-R z dnia 8 października 2021 oraz nr 460/K/2021-R z dnai 30 lipca 2021 r oraz pozwoleń radiowych na używanie częstotliwości i wykorzystanie nadajników radiofuzyjnych.
  • Dekretu Biskupa Tarnowskiego z 4 grudnia 1993 roku powołującego Radio Diecezji Tarnowskiej.
    Obszar działalności RDN Małopolska określają koncesje KRRiT na nadawanie programów pod nazwą „RDN Małopolska” i „RDN Nowy Sącz” .
dofinansowanie

NAJNOWSZE

NIE PRZEGAP

Skip to content