Do 1 września potrwają zgłoszenia do konkursu plastycznego “Czas na bajkę”

20.07.2021

Macie jeszcze czas, by wziąć udział w konkursie plastycznym “Czas na bajkę”. Prace można przesyłać z dowolnego zakątka świata do 10 września.

Do zabawy zaproszone są całe rodziny. Wystarczy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą scenę z bajki. Technika jest dowolna. W ramach zgłoszenia trzeba też nagrać krótki film pokazujący wybrany etap powstawania pracy. Wyniki konkursu organizowanego przez MCK Sokół w Nowym Sączu zostaną ogłoszone 10 września.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie:
– wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres mailowy CzasNaBajke@mcksokol.pl lub listownie na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz – z dopiskiem “CZAS NA BAJKĘ” (jednocześnie zgłaszający udostępnia dane kontaktowe w razie ewentualnej nagrody rzeczowej),
– krótkiego filmiku dokumentującego dowolny etap powstania wspólnej rodzinnej pracy plastycznej na adres mailowy CzasNaBajke@mcksokol.pl; (maksymalna długość filmu to 3 minuty),
– końcowej pracy plastycznej przedstawiającej scenę z bajki – wysyłka listownie na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz – z dopiskiem “CZAS NA BAJKĘ”.

Oceny prac dokona Jury konkursowe pod przewodnictwem artysty Stanisława Szarka. Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca w dwóch kategoriach: A) Bajka znana z literatury, B) Bajka wymyślona. Wszystkie nadesłane prace zostaną nagrodzone dyplomem oraz drobnym upominkiem.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Marta Herduś
play
Słowo za słowo (NS) - Jacek Lelek
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN