Można zdobyć do 70 tysięcy złotych na produkcję filmu

31.03.2021

Twórcy filmów dokumentalnych i notacji filmowych mogą zdobyć pieniądze na swoje produkcje. Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu ogłosiło nabór ofert do programu Filmoteka Małopolska.

Można je składać do 15 kwietnia. Do zdobycia jest do 70 tysięcy złotych brutto na film dokumentalny oraz do 8 tysięcy na notację filmową. Produkcje muszą dotyczyć Małopolski lub ludzi z nią związanych – między innymi Jana Pawła II lub świętego Maksymiliana Kolbe. Łączna kwota wsparcia dla wyróżnionych ofert to 630 tysięcy złotych.

Czego powinny dotyczyć filmy, startujące w programie Filmoteka Małopolska?

a/ „Małopolska wczoraj” – produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) mające w założeniu tematycznym ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych  z dziedzictwem kulturowym, sztuką; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;

b/ „Małopolska dziś” – produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem i postawą utożsamiają się z Małopolską;

c/ „Małopolskie Jubileusze/Rocznice” – produkcje filmowe upamiętniające najważniejsze rocznice przypadające na 2021 rok, upamiętniające wydarzenia takie jak:

  • 40-lecie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – produkcje filmowe związane z upamiętnieniem rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego – wydarzeń, historii, osób.
  • 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – produkcje filmowe związane z uczczeniem Roku Konstytucji 3 Maja.

d/ „Wielcy z Małopolski” – produkcje filmowe upamiętniające postaci związanych z Małopolską (m.in. ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historycznych), osób jednoznacznie utożsamianych z Małopolską, w tym m.in. osoby takie jak:

  • Jan Paweł II – patron Małopolski – produkcje filmowe upamiętniające postać św. Jana Pawła II – niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy Kościoła Katolickiego, wielkiego Małopolanina, patrona Małopolski.
  • Święty Maksymilian Maria Kolbe – patron 2021 roku w Małopolsce – produkcje filmowe związane z  80. rocznicą męczeńskiej śmierci franciszkanina św. Maksymiliana Marii Kolbego w  niemieckim nazistowskim Obozie Koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
  • Stanisław Lem – produkcje filmowe związane twórczością i życiem Stanisława Lema w związku z ustanowieniem 2021 roku, rokiem Stanisława Lema.

e/ „Małopolskie Rodziny” – produkcje filmowe upamiętniające znane rody zasłużone dla Małopolski, związane swoją historią z Małopolską.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Zbigniew Mączka
play
Słowo za słowo (NS) - Janusz Chruślicki
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN