65 porad prawnych 31 podmiotom udzielili prawnicy oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie

10.03.2021

Jednodniową bezpłatną akcję zorganizowano z uwagi na to, że coraz więcej pracodawców zgłasza problemy z interpretacją i zrozumieniem przepisów.

Zakres udzielanych porad prawnych dla pracowników i pracodawców był bardzo różnorodny – mówi Benedykt Zygadło, kierownik oddziału PIP w Tarnowie.

– Te porady głównie dotyczyły problematyki związanej z zawieraniem, rozwiązywaniem umów o pracę, dotyczyły kwestii terminowości wypłaty wynagrodzeń, a także spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi oraz z badaniami lekarskimi i szkoleniami w dziedzinie BHP.

Korzystający z porad pytali m.in. o możliwości podjęcia pracy w czasie, kiedy pracownik jest objęty izolacją z powodu covid-19 i czy może, czując się dobrze, świadczyć wtedy pracę zdalną.

– W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych mogą za zgodą pracodawcy, albo zatrudniającego świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy – mówi Jadwiga Borowska, główny specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, oddział w Tarnowie.

Jak dodaje, w przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, tylko wynagrodzenie za pracę określone w umowie.

Przypomnijmy, że w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią prawnicy oddziału PIP w Tarnowie udzielają porad prawnych wyłącznie telefonicznie.

Codziennie od 10.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 14 620 28 61.

Posłuchaj:
Benedykt Zygadło
Jadwiga Borowska
Małgorzata Miczek-Zabawa
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za Sowo (M) - Norbert Kaczmarczyk
play
Słowo za Słowo (M) - prof. Kazimierz Wiatr
play
Słowo za słowo (NS) - Władysław Bieda
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN