Alicja Syty została nowym dyrektorem SP ZOZ w Brzesku

08.10.2021

Zarząd Powiatu Brzeskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Konkursowej, powołał Alicję Syty na stanowisko dyrektora szpitala w Brzesku.

Funkcję tę przez 6 lat, bo tyle trwa kadencja, będzie pełnić prawniczka – radca prawny, z powiatem brzeskim związana od prawie 22 lat.

Jak powiedział radiu RDN starosta brzeski Andrzej Potępa Alicja Syty pracuje w starostwie powiatowym na stanowisku ds. zdrowia i polityki społecznej.

– Podczas wszystkich tych lat nadzoruje funkcjonowanie SP ZOZ, PPZOL, placówek takich jak DPS czy Środowiskowe Domy Samopomocy. Od kilku lat jest również radcą prawnym w szpitalu i ma wszystkie wymagane kwalifikacje, doświadczenie i znajomość samej placówki.

Jak dodaje starosta Andrzej Potępa, nowa dyrektor brzeskiego szpitala w przedstawionej koncepcji zarządzania podkreślała, że chce współpracować z całym środowiskiem tej placówki.

– Chce po partnersku i w dialogu współpracować z wszystkimi grupami zawodowymi, lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami, związkami zawodowymi, zbudować konsensus i oprzeć się na doświadczeniu ordynatorów i kierowników jednostek. Taka koncepcja przekonała bardzo mocno komisję, w której byli również lekarze. Przy tak dużym zakładzie pracy i tak specyficznej działalności, najważniejsze jest żeby zespół pracował wspólnie i w zgodzie dla dobra pacjentów.

Alicja Syty jest członkiem i koordynatorem Rad Społecznych SPZOZ i PPZOL w Brzesku. Należy również do Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Brzeskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Od trzech lat zasiada również w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie.

Przypomnijmy, przed tym, jak dyrektora szpitala w Brzesku wskazał zarząd powiatu brzeskiego, na to stanowisko zgłosiło się 9 osób. Do kolejnego etapu konkursu przeszły 4, które przedstawiły swoją wizję kierowania szpitalem. Jednak spośród tej czwórki komisja nie wybrała dyrektora, bo żaden nie uzyskał wystarczającej liczby głosów w tajnym głosowaniu.

Tymczasem, ja informowaliśmy, Adam Smołucha, pełniący obowiązki dyrektora szpitala powiatowego w Brzesku, chce rozwiązać umowę i opuścić szpital.

Do tematu będziemy wracać.

Adam Smołucha, pełniący obowiązki dyrektora szpitala powiatowego w Brzesku, chce rozwiązać umowę i opuścić szpital

Posłuchaj:
Andrzej Potępa
Małgorzata Miczek-Zabawa
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za Sowo (M) - Stanisław Kuropatwa
play
Słowo za słowo (NS) - Marta Adamczyk
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN