Bezpłatne szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni

08.02.2021

Na terenie powiatu bocheńskiego również brakuje rodzin zastępczych.

Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać określone warunki – mówi Katarzyna Kępa – Hamuda z Biura Prasowego bocheńskiego starostwa.

– Mogą to być osoby, które nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, a także ta władza rodzicielska nie jest ani ograniczona, ani zawieszona. Stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem, mają też odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające zaspokojenie dziecku jego potrzeb. Są to osoby, które nie były skazane wyrokiem za przestępstwa, nie figurują też w rejestrze sprawców przestępstw i co najmniej, co ważne w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba, która tworzy tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów.

W szkoleniach mogą wziąć udział zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim jak i osoby samotne.

Nabór chętnych potrwa do 5 marca.

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu można złożyć bezpośrednio w siedzibie PCPR, przesłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki, która znajduje się na budynku Centrum.

Czas rozpoczęcia szkolenia będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej oraz liczby osób chętnych, które zadeklarują udział w szkoleniu.

Posłuchaj:
Katarzyna Kępa – Hamuda
Małgorzata Miczek-Zabawa
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Piotr Sak
play
Słowo za słowo (NS) - Grzegorz Fecko
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN