Coraz więcej skarg wpływa do inspektoratów pracy w Małopolsce

03.07.2020

Od 22 czerwca, kiedy w pełnym zakresie ruszyły kontrole w firmach, wpłynęły 172 skargi do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

Skargi dotyczyły m.in. nieprawidłowości z zakresu prawa pracy – powiedziała RDN Anna Majerek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

– Na przykład nie wypłacanie wynagrodzeń, nie wydanie świadectwa pracy w terminie, bądź w ogóle nie wydanie świadectwa pracy, nie wypłacenie ekwiwalentu za urlop, brak zawarcia umowy na piśmie, umowa o prace, bądź nieprawidłowości z zakresu czasu pracy.

Nie są znane jeszcze wyniki trwających kontroli, inspektorzy mają minimum miesiąc na rozpatrzenie skarg.

Liczba nieprawidłowości i skarg może rosnąć w związku z naszym powrotem do pracy – dodaje Anna Majerek.

– Zobaczymy to dopiero w okresie powakacyjnym albo już teraz w czasie wakacji. O efektach kontroli będziemy mogli mówić po ich zakończeniu, to jest proces, który się rozpoczął niedawno, 22 czerwca.

W ciągu ostatnich dziesięciu dni z terenu powiatu tarnowskiego do PIP napłynęło sześć skarg.

Anna Majerek podkreśla, że kontrole odbywają się z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko zakażenia się wirusem zarówno inspektora, jak i pracodawcy.

Posłuchaj:
Anna Majerek
Małgorzata Miczek-Zabawa
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Łukasz Smółka
play
Słowo za słowo (NS) -Bogdan Łuczkowski
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN