Długie obrady przyniosły efekt. Tarnowscy radni przyjęli budżet na 2020 rok

19.12.2019

Oszczędny, a niektórzy radni mówią – „biedabudżet”.

Budżet jest tak skonstruowany, by najważniejsze zadania miały zapewnione finansowanie, ale będzie to też budżet po prostu kontynuacji rozpoczętych już inwestycji – komentuje radny Zbigniew Kajpus.

Jak dodaje najbardziej boi się o opiekę medyczną dla mieszkańców w przyszłym roku.

– Najbardziej trudna sytuacja jest w służbie zdrowia i mam obawy o to, czy będziemy w stanie zapewnić właściwy poziom opieki medycznej dla naszych mieszkańców. Boję się o to, żeby w przyszłości ten problem nie wybrzmiał mocnej. Kluczem do całego budżetu jest stabilne prawo, przypomnę, że na samą politykę płacową w oświacie musimy zapewnić dodatkowe 35 milionów zł. Jeśli będą pojawiać się kolejne pozycje budżetowe, które będą wchodzić z prawa centralnego, to trudno będzie to wszystko rozsądnie planować, żeby nie było przesunięć. Musimy jako samorząd do tej polityki się dopasować.

Radny Józef Gancarz podkreśla, że prezydent nie uwzględnił wniosków radnych PiS-u i na drogach osiedlowych w Klikowej czy Krzyżu nic nie będzie się działo.

– Pan prezydent zmniejszył znacznie wydatki majątkowe, nic nie wprowadził do osiedli, na drogi osiedlowe, itd. Wszystkie wnioski radnych klubu PiS – około 50 – zostały wrzucone do kosza. W dzielnicach Krzyż i Klikowej w 2019 nie wybudowano nic nowego i w 2020 nie będzie nic. Tak nie można tworzyć budżetu. Robi się rzeczy tylko dla części miasta, a pozostałych się zostawia.

Prezydent Roman Ciepiela mówi, że to budżet po prostu realny.

– Budżet jest realny i na miarę wszystkich okoliczności, które dziś mamy w Polsce. W sytuacji, kiedy rząd zmniejsza wpływy jednostek samorządu terytorialnego, nie było łatwo skonstruować zrównoważonego budżetu, ale to się udało. Udało się też wprowadzić ponad 20 poprawek zgłaszanych przez radnych. Będziemy mogli również realizować dalej szereg inwestycji, zostały zwiększone też, z większych wprowadzonych, których nie było w pierwotnym budżecie, to ulica Pasterska i Równoległa.

Deficyt w 2020 roku sięgnie ok. 16 milionów zł.

W ramach oszczędności w przyszłym roku mają być też dalsze cięcia w zatrudnieniu w Urzędzie Miasta. Już tym roku zmniejszyło się o 20 osób, w przyszłym o kolejne kilkanaście, które przechodzą na emeryturę.

Również w każdej miejskiej instytucji dyrektorzy dostali dyspozycje, by maksymalnie w miarę możliwości obniżać zatrudnienie – mówił skarbnik miejski.

Zwolnienia dotknęły też obsługę w szkołach i przedszkolach. Od stycznia odchodzi prawie 70 etatów.

Większość inwestycji w przyszłym roku to będzie kontynuacja już rozpoczętych, m.in. budowa Lwowskiej, zakończenie rewitalizacji Starówki, przy Komunalnej powstaje Strefa Aktywności Gospodarczej z 20 hektarami, rozbudowa przedszkola w Krzyżu, budowa Domu Kultury na osiedlu Westerplatte.

Wśród nowych inwestycji będzie m.in. przebudowa Krakowskiej – od mostu kolejowego do Warsztatowej.

Inwestycje pochłoną w sumie 100 milionów zł.

Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, przeciw 11.

Posłuchaj:
Zbigniew Kajpus
Józef Garncarz
Roman Ciepiela
Jadwiga Koziol
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Adam Korta
play
Słowo za słowo(NS) - Grzegorz Tabasz
ZGŁOŚ
interwencje
Wspieraj
RDN
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN