Forum Dialogu – Tarnów 2030 ma opracowywać i realizować rozwiązania o charakterze strategicznym dla rozwoju miasta

04.11.2019

Do udziału w spotkaniach będą zapraszani przedstawiciele różnych środowisk.

Po pierwszym inaugurującym spotkaniu będą kolejne – mówi prezydent Roman Ciepiela.

– Następne będą już tematyczne, poświęcone kulturze, sportowi, edukacji, ale również rozwojowi gospodarczemu, a być może będą jeszcze tematy, które sami uczestnicy forów zgłoszą. Chodzi o to, żeby stworzyć platformę rozmowy nie w układzie politycznym, ale takim obywatelskim, samorządowym, czy wręcz tarnowskim.

To szerokie forum dyskusyjne – dodaje Jacek Pilch, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju, który będzie kierować pracami forum.

– Poddające pod swój ogląd na początku strategię Tarnowa, a w ramach tego marszałek województwa małopolskiego zaprosił w zasadzie wszystkich interesariuszy życia publicznego do zgłaszania projektów do bazy projektów ponadregionalnych, czyli takich, które mają szersze oddziaływanie niż tylko na jedną miejscowość. Tarnów i tarnowskie jednostki przygotowały 53 takie pomysły w pierwszym naborze.

Poseł – elekt Piotr Sak, który został zaproszony na spotkanie inaugurujące Forum Dialogu uważa, że ta inicjatywa to dobry pomysł.

– Dobra koncepcja żeby uzyskiwać mądrość zbiorową, bo wiadomo, że w pojedynkę ciężko cokolwiek sensownego zrobić. W moim odczuciu pomysł prezydenta, ta koncepcja, żeby rozszerzać możliwości działania, uzyskiwać też informacje z różnych perspektyw, z różnych płaszczyzn, jest dobrą i cenną inicjatywą. Realizacja celów będzie tu najważniejsza.

W ramach Forum Dialogu – Tarnów 2030 przedmiotem rozmów na początek będą założenia strategii Tarnów 2030 czy ponadregionalne projekty dla Tarnowa.

Posłuchaj:
Roman Ciepiela
Jacek Pilch
Piotr Sak
Małgorzata Miczek-Zabawa
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Dawid Chrobak
play
Słowo za słowo(NS) - Marek Kwiatkowski
ZGŁOŚ
interwencje
Wspieraj
RDN
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN