Internet szansą, ale i zagrożeniem

26.05.2018

Wspólne wartości kluczem do wychowania. Rozmawiali o tym w Tarnowie nauczyciele, duchowni, samorządowcy i przedstawiciele służb porządkowych.

Prof. Krystyna Chałas z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podkreśla konieczność kształcenia przede wszystkim nauczycieli oraz rodziców, tak, aby wartości przez nich przekazywane stawały się częścią osobowości młodych ludzi. – Z moich badań wynika, że największą wiedzę mają małe dzieci. Dzieci pięknie zdefiniują co to jest wolność, co to jest godność, co to jest odpowiedzialność. Dzieci wiedzą, że nie możemy tolerować zachowań człowieka, które są nośnikiem zła, które degradują, które niszczą godność drugiego. To wszystko powie dziecko – mówi.

O Internecie, który sam w sobie jest narzędziem moralnie obojętnym, ale mądrze wykorzystany może być nośnikiem wartości mówił ks. dr hab. Mariusz Śniadkowski z Politechniki Lubelskiej. – Słabo pojmujemy, jak głęboko internet dziś wpływa na świadomość i na ludzkie umysły, szczególnie ludzi młodych. Nie można w internecie pokładać wszelkich nadziei, że on rozwiąże wszelkie problemy, że on będzie wychowywał ku wartościom i wychowywał społecznie, bo jak wspomniałem wcześniej to jest tylko narzędzie, w którym nie można pokładać nadziei – wyjaśnia.

Z kolei dr Rafał Otręba, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Rudy Śląskiej podkreśla konieczność wspólnego wyznawania tych samych wartości przez nauczycieli i uczniów, aby mogły być one skutecznie przekazywane i umacniane. – Jeżeli w nauczycielach wzmocni się tę potrzebę wewnętrzną i zbuduje się tę potrzebę wewnętrzną mówienia o wartościach i życia w szkole jako organizacji właśnie w poczuciu tych wartości to wtedy to odnosi sukces. Każde działanie szkoły powinno być świadome i poparte właśnie tymi wartościami – dodaje.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli biskup tarnowski Andrzej Jeż oraz władze samorządowe. Organizatorami byli m.in. Urząd Miasta i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej.

 

Posłuchaj:
Krystyna Chałas
Mariusz Śniadkowski
Rafał Otręba
RDN _, Agnieszka Drozd
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Piotr Chęciek
play
Słowo za słowo(NS) - Jan Kotarba
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN