Jak łatwo wypełnić deklarację CIT-8?

25.01.2021

Roczną e-deklarację CIT-8 od osób prawnych należy wypełnić do 3 miesięcy od chwili zakończenia roku podatkowego. Jest też grupa podatników, która przyjęła rok podatkowy jako ten kalendarzowy – stosowną deklarację należy złożyć w terminie przypadającym maksymalnie w ostatnim dniu marca kolejnego roku. Jak dokonać tego w prosty sposób? Najlepiej online, bez wychodzenia z domu!

CIT-8 online – zalety składania wniosków zdalnie

Jeżeli zastanawiasz się nad korzyściami wynikającymi ze zdalnego dopełniania formalności – spróbuj choć raz takiej formy rozliczenia, a mało prawdopodobne, że w przyszłości będziesz preferował inny kanał składania tych wniosków. Wszystkie niezbędne kroki możesz wykonać w zaciszu własnego domu – jedyne, czego potrzebujesz to dostęp do komputera i Internetu. Z powodzeniem możesz skorzystać z opcji e-deklaracje CIT-8 w module programu FillUp. Co więcej, odnajdziesz w nim również także inne wzory pism i deklaracji, które mogą być dla Ciebie przydatne zwłaszcza pod koniec roku podatkowego.

Czym jest CIT-8?

Deklaracja CIT-8 składana jest jako rozliczenie podatku dochodowego – w przypadku osób prawnych (CIT) wynosi ona 19% od podstawy jego ustalenia. Wpłata odbywa się postaci zaliczek – do wyboru miesięcznych lub kwartalnych.

Wspomniane zaliczki stanowią odzwierciedlenie różnicy między podatkiem od dochodu (liczonych od początku roku podatkowego) a sumy zaliczek zależnych za minione miesiące.

Kto składa CIT-8?

Jeżeli zastanawiasz się kto jest zobligowany do wypełnienia tej deklaracji – odpowiadamy: dotyczy to  wszystkich podatników, którzy są opodatkowani podatkiem, także wówczas, gdy w konkretnym roku nie udało im się uzyskać jakichkolwiek przychodów lub gdy zdobywali jedynie przychody zwolnione od podatku.

Deklaracji nie muszą składać prawne osoby kościelne, jak również część publicznych podmiotów, a także fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne, które działają na podstawie przep. ustawy z 27 maja 2004 r.

Warto pamiętać, że z tego obowiązku nie zwalnia brak przychodów lub kosztów ich uzyskania w danym okresie rozliczeniowym. Wtedy podatnik jest zobligowany do złożenia zerowej deklaracji CIT-8.

Jak wypełnić deklaracje miesięczne?

Tutaj dobra wiadomość! Nie ma bowiem obowiązku składania deklaracji miesięcznych czy kwartalnych. W tych okresach trzeba jedynie wpłacać zaliczkę na podatek CIT.

W sytuacji, gdy termin na przekazanie deklaracji podatkowej lub zapłatę podatku przypada w sobotę, albo inny dzień, który jest ustawowo wolny od pracy – wtedy deklaracja albo zapłata podatku powinna nastąpić w maksymalnie kolejny dzień roboczy po tym dniu.

Termin złożenia deklaracji CIT-8 nie musi odbywać się osobiście, można także wysłać ją listem poleconym w placówce pocztowej lub elektronicznie, z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego – wówczas w ramach potwierdzenia uzyskuje się urzędowe poświadczenie odbioru.

Złożenie wniosku przez Internet to inwestycja w Twój komfort

Postęp technologiczny i rozwój cyfrowych rozwiązań powodują, że wiele spraw dotychczas załatwianych osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej jest możliwy do urealnienia zdalnie. Odpowiednie oprogramowanie lub wersja online, posiadanie podpisu kwalifikowanego oraz dostępu do komputera i sieci – to wystarczy, aby dopełnić wielu formalności bez wychodzenia z domu i udawania się do urzędu. To nie tylko wygoda, ale upłynnienie ruchu w urzędach i umożliwienie kontaktu tym osobom, które z różnych przyczyn chcą złożyć deklarację osobiście lub zadać urzędnikowi dodatkowe pytania.

Wydawca, Artykuł powstał przy współpracy partnera zewnętrznego
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Rozgryźć Kościół - ks. Zbigniew Pietruszka
play
Słowo za słowo (M) - Robert Kozioł
play
Słowo za słowo (NS) - Arkadiusz Aleksander
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN