Konfliktu w PWSZ ciąg dalszy

29.10.2019

– Odwołanie nas przez Senat PWSZ w Tarnowie ze składu Rady Uczelni (…) nastąpiło na podstawie fałszywych i kłamliwych, nadto godzących w nasze dobre imię zarzutów wyrażonych przez przedstawicieli kierownictwa Uczelni.

Tak Krzysztof Głomb i Robert Tomasiewicz w specjalnym oświadczeniu odnoszą się do decyzji władz największej w Tarnowie uczelni.

Traktujemy to jako przejaw jawnej represji ze strony Rektora PWSZ w Tarnowie prof. Jadwigi Laski i jej najbliższych współpracowników – dodają.

Sam sposób powiadomienia nas odwołaniu nas z członkostwa w Radzie Uczelni budzi wiele wątpliwości – mówi RDN Krzysztof Głomb.

– Zostaliśmy powiadomieni dwie godziny po tym wydarzeniu za pomocą maila, który dostaliśmy od pani Rektor. Mail ten nie zawierał podstawy prawnej odwołania, nie przytaczał także uchwały Senatu w tej sprawie. Mamy wątpliwości czy ta procedura została dopełniona w sposób prawidłowy. Wiemy od uczestników Senatu, że takiej uchwały nie było. Chciałbym publicznie zadać pytanie dzisiaj czy ta uchwała istniała wówczas czy jest przygotowywana w tej chwili.

Przypomnijmy, to właśnie ci członkowie Rady Uczelni poprosili Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kontrolę, która miałaby wykazać, czy wszystkie działania rektor Jadwigi Laski, były zgodne ze statutem PWSZ.

Smutne, iż odwołując nas ze składu Rady Uczelni jej kierownictwo starało się zamieść pod dywan istotne problemy PWSZ w Tarnowie, posługując się kłamstwem i pomówieniami wobec inicjatorów ujawnienia faktów niekorzystnych dla Rektora Uczelni i grupy jego akolitów – czytamy dalej w oświadczeniu.

Problemem jest przyszłość tarnowskiej PWSZ – podkreśla Krzysztof Głomb.

– To jest problem szkoły, która żyje w głębokim kryzysie mentalnym powiedziałbym, która cechuje się feudalną strukturą na czele której stoi pan Rektor mając wokół siebie dwór złożony z jej akolitów. Ta grupa, humorystycznie mogę powiedzieć grupa trzymająca władzę, rozgrywa wszystko co jest możliwe w tej szkole, rozdaje stanowiska, rozdaje premie, tworzy nowe struktury, lekceważy prawo. W gruncie rzeczy nie jest zainteresowana zmianami w tej szkole, które są po prostu konieczne.

Odwołani członkowie Rady Uczelni – jak piszą – w duchu transparentności działań podejmowanych na rzecz Uczelni i odpowiedzialności za jej przyszłość, deklarują gotowość rozmowy z przedstawicielami wszystkich środowisk zainteresowanych sytuacją w PWSZ w Tarnowie, a także z reprezentantami mediów.

Do tematu będziemy wracać.

Posłuchaj:
Krzysztof Głomb
Małgorzata Miczek-Zabawa
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Józef Gawron
play
Słowo za słowo (NS) - Michał Kądziołka
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN