Koniec kilkuletniego sporu o motodrom. Jest prawomocny wyrok

27.01.2020

Wygrała Gmina Tarnów.Sąd apelacyjny utrzymał wyrok pierwszej instancji, nakazując Renacie Pyrcz wydanie nieruchomości wraz z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z toru do nauki jazdy w Zbylitowskiej Górze.

Mowa o kwocie ponad 21 tys. zł plus odsetki.

Jak mówi sędzia Irena Choma – Piotrowska, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie, pozwana jest zobowiązana oddać niezwłocznie przedmiot sporu.

– Powinna to uczynić sama dobrowolnie, jeżeli tego nie uczyni, to wówczas przysługuje droga egzekucyjna, a więc złożenie tytułu wykonawczego do komornika. Sąd uznał, że wypowiedzenie umowy było jak najbardziej uzasadnione i prawnie skuteczne. Przede wszystkim sąd podkreślił, że wydzierżawiający postępował niezgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie, w szczególności podnajmował czy udostępniał ten przedmiot innym osobom, dokonywał nakładów i różnego rodzaju inwestycji, na które nie było zgody gminy.

Tymczasem przed Sądem Rejonowym w Tarnowie będzie toczyć się osobno sprawa przekazania toru do nauki jazdy na własność Fundacji Polska Ekologia oraz odzyskania nakładów na budowlę, która – jak podnosi właścicielka – ma większą wartość niż grunt, a ten należy do Gminy Tarnów.

– Te wszystkie nakłady będą teraz stanowić własność gminy, z tym że oczywiście stronom przysługują roszczenia o rozliczenia z tytułu tych nakładów. Pozwana ma wydać tę nieruchomość łącznie z nakładami, a kwestia rozliczeń za nie może być badana przez sąd i jedno drugiemu nie stoi na przeszkodzie.

Renata Pyrcz chce, by sąd nakazał Gminie Tarnów sprzedaż gruntów.

Przypomnijmy, Gmina Tarnów wypowiedziała właścicielce toru do nauki jazdy w Zbylitowskiej Górze umowę dzierżawy, bo jej zdaniem zamiast do nauki jazdy, służył do wyścigów.

Posłuchaj:
Irena Choma-Piotrowska
Jadwiga Koziol, fot. archiwum
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Życzenia bpa Andrzeja Jeża z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego - patrona dziennikarzy
play
Słowo za słowo (M) - Mateusz Janiczek
play
Słowo za słowo(NS) - Krzysztof Dymura
ZGŁOŚ
interwencje
Wspieraj
RDN
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN