Kronospan musi natychmiast dostosować się do wytycznych

17.09.2018

Po decyzji ministra środowiska Kronospan Mielec ma natychmiast dostosować swoją działalność do zaleceń nowego pozwolenia zintegrowanego.

Dotyczą one m.in. wprowadzenia rygorystycznych wartości emisji, ale także ciągłego pomiaru na dwóch kluczowych emitorach.

Jak wiecie z Wiadomości RDN, firma twierdzi, że półroczny termin wprowadzenia tego pomiaru jest niemożliwy, z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu badawczego.

Z kolei podkarpacki marszałek, Władysław Ortyl zapewnia, że decyzja została podjęta po przeprowadzeniu badań możliwości wykonania tego zalecenia. – To tak nie jest, że się marszałek obudził i dyrektor i wstawia taką datę. Było prowadzone nasze rozeznanie związane z potencjalnymi wykonawcami w zakresie monitoringu, wypadło to pozytywnie, stąd ustalona taka data – wyjaśnia marszałek.

Ciągły pomiar ma być wprowadzony od 1 stycznia 2019 roku.

Będzie on dotyczył m.in. tlenków azotu, dwutlenku siarki, formaldehydu, pyłu ogółem, lotnych związków organicznych, tlenku węgla i fluoru.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Aleksandra Sternik
play
Słowo za słowo(NS) - Magdalena Majka
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN