Krótsze terminy składania wniosków o dotacje z wojewódzkich urzędów konserwatorskich

01.08.2021

Z lutego przyszłego roku na 30 listopada tego roku został skrócony termin składania wniosków na przeprowadzenie w 2022 roku prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

To ważna informacja dla wielu instytucji, w tym parafii, które dzięki tym środkom mogą odnowić zabytki.

– Niezbędnym dokumentem na etapie składania wniosku są ważne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace objęte wnioskiem i należy je wcześniej zdobyć – tłumaczy diecezjalny konserwator zabytków, ks. Piotr Pasek.

– Trzeba wcześniej złożyć ten wniosek o dotację – do ostatniego dnia listopada. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich duszpasterzy, inwestorów i zajmujących się konserwacją, ażeby zdobyć wcześniej pozwolenia z urzędów lokalnych, konserwatorskich na podejmowanie prac, bo jest to obligatoryjnie w celu zdobywania dotacji z urzędu konserwatorskiego.

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie będzie się starać w tym roku o dofinansowanie do najstarszej kamienicy w mieście.

– Planujemy podjąć prace związane z pozyskiwaniem dotacji, zarówno z urzędu marszałkowskiego, ministra kultury, dziedzictwa narodowego jako kontynuacja prac konserwatorskich zbiorów oraz z wojewódzkiego urzędu konserwatorskiego. Takim zasadniczym, naglącym problemem jest osuszenie fundamentów najstarszej kamienicy w Tarnowie, w Domu Mikołajowskim, z 1524 roku.

Złożenie wniosku poza obowiązującym, nowym terminem będzie możliwe, jeżeli prace przy zabytku są konieczne z powodu uszkodzenia dzieła sztuki przez pożar czy z powodu jakiejś nawałnicy lub katastrofy budowlanej.

Posłuchaj:
ks. Piotr Pasek
Jadwiga Koziol, fot. Dom Mikołajowskich/ wikipedia.org
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Rozgryźć Kościół - Andrzej Lewek
play
Słowo za słowo (M) - Wojciech Skruch
play
Słowo za słowo (NS) - Sławomir Szczerkowski
play
Mirosław Waląg
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN