KRZ – nowy rejestr dłużników. Czym różni się od innych?

22.07.2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych to kolejny na rynku rejestr nierzetelnych płatników. Kto może do niego trafić i czym różni się od innych rejestrów? Podpowiadamy.

Rejestry dłużników to bazy, które gromadzą i udostępniają informacje o nierzetelnych płatnikach – firmach i osobach fizycznych. Dzięki zawartym w nich danym podmioty biorące udział w obrocie gospodarczym mogą weryfikować wiarygodność płatniczą potencjalnych kontrahentów, zmniejszając tym samym ryzyko towarzyszące transakcjom handlowym.

Rejestr rejestrowi nierówny

Choć główna idea przyświecająca działalności wszystkich rejestrów dłużników jest taka sama, specyfika poszczególnych podmiotów jest odmienna. Spośród wszystkich rejestrów dłużników wyróżnia się zwłaszcza Krajowy Rejestr Zadłużonych. Czym jest i czym się różni od innych baz gromadzących dane nierzetelnych płatników?

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

KRZ to rejestr, który gromadzi i udostępnia informacje o osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych, wobec których są albo były prowadzone postępowania:

  • restrukturyzacyjne,
  • upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
  • zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu,
  • w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.

W rejestrze znajdziesz także dane:

  • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki;
  • osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego, albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
  • osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Co ważne, KRZ jest rejestrem jawnym. W praktyce oznacza to, że każda osoba mająca dane pozwalające na identyfikację podmiotu może sprawdzić jego status w rejestrze.

KRZ od 1 lipca 2021?

Zgodnie z planami rządu KRZ miał rozpocząć swoją działalność 1 lipca bieżącego roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że rejestr ujrzy światło dzienne dopiero za kilka miesięcy – 1 grudnia. Senat chce bowiem, aby przepisy tarczy antykryzysowej dotyczące uproszczonej restrukturyzacji obowiązywały do 30 listopada 2021.

KRZ a inne rejestry dłużników

Aby precyzyjnie zobrazować różnice pomiędzy KRZ a innymi rejestrami dłużników, posłużymy się konkretnym przykładem. Będzie nim Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor.

  1. Do rejestru KRZ mogą trafić podmioty zagrożone niewypłacalnością, niewypłacalne oraz te, wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona. BIG InfoMonitor gromadzi i udostępnia dane osób fizycznych i przedsiębiorców, którzy nie dopełnili w terminie obowiązków płatniczych względem instytucji, przedsiębiorstw lub osób fizycznych. Nie ma tu znaczenia, czy dłużnik jest w upadłości albo przechodzi restrukturyzację. Wystarczy, że nie płaci na czas. Po spełnieniu określonych warunków kontrahent dość szybko może wpisać dłużnika do BIG. Negatywny wpis w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor może być więc sygnałem wczesnego ostrzegania przed kontrahentem mającym problemy z regulowaniem swoich zobowiązań.
  2. Kolejną różnicą pomiędzy rejestrami jest zakres figurujących w rejestrze informacji. Jeśli zajrzysz do rejestru dłużników BIG InfoMonitor, znajdziesz w nim dane personale dłużnika, informacje o kwocie (kwotach – jeśli długów jest więcej) zadłużenia oraz dane wierzyciela (jeśli ten ich nie zastrzegł). Zakres informacji zawartych w KRZ jest zdecydowanie szerszy. Oprócz danych identyfikacyjnych podmiotu są to m.in.: nazwa sądu prowadzącego postępowanie, sygnatura akt sprawy, informacja o zabezpieczeniu majątku dłużnika czy informacje o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
  3. Jeśli zechcesz zweryfikować dane potencjalnego klienta w rejestrze BIG, będziesz musiał założyć BIG Konto oraz zweryfikować swoje dane. Taka procedura ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa danych. Rejestr KRZ jest ogólnodostępny. Aby sprawdzić, czy podmiot figuruje w bazie, wystarczy jedynie jego PESEL (w przypadku osób fizycznych) i NIP (w przypadku firm) lub sygnatura akt sprawy.

Chcesz nawiązać współpracę z nowym kontrahentem? Sprawdź przedsiębiorcę w rejestrze dłużników. Dzięki temu znacząco zminimalizujesz ryzyko towarzyszące zawarciu umowy i ochronisz się przed utratą płynności finansowej.

Wydawca, Artykuł powstał przy współpracy partnera zewnętrznego
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Piotr Sak
play
Słowo za słowo (NS) - Grzegorz Fecko
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN