Ks. dr Władysław Szewczyk z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski [ZDJĘCIA]

15.05.2021

Tarnowski kapłan został odznaczony przez prezydenta Polski za zasługi w pracy na rzecz małżeństw i rodzin.

W imieniu Andrzeja Dudy, aktu nadania dekoracji dokonali wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz i senator Kazimierz Wiatr.

– Z potrzeby serca chciałbym bardzo podziękować. Powiem szczerze, że jestem uradowany tym odznaczeniem. Przyszłość ludzkości, jak nauczał nas święty Jan Paweł Wielki, idzie przez rodzinę, ale przyszłość Polski idzie również nie inaczej, tylko przez rodzinę. Chcę powiedzieć, że to odznaczenie traktuję jako gest uznania dla dziesiątków pań i panów z duszpasterstwa rodzin, z którymi przez 40 lat miałem okazję współpracować i od których się dużo nauczyłem – mówi ks. Władysław Szewczyk.

Przez ponad 25 lat ks. Władysław Szewczyk prowadził prace naukowo-dydaktyczne na wydziale studiów nad rodziną Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był także wykładowcą psychologii, filozofii człowieka i medycyny pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Jest też pomysłodawcą i założycielem Poradni Specjalistycznej ‘Arka’ i Telefonu Zaufania w Tarnowie.

Gratulacje kapłanowi złożył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

– Ksiądz profesor niemal całe swoje kapłańskie życie poświęcił szczególnie na rzecz rodziny. Głęboko ufamy i serdecznie tego życzymy, aby dzieło księdza profesora znajdowało licznych i dobrych kontynuatorów, szczerze zatroskanych o sprawy rodziny i małżeństwa.

O uhonorowanie kapłana wnioskowało tarnowskie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej o rodzinie organizowanej przez Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

 

Ks. dr Władysław Szewczyk, z wykształcenia, filozof, psycholog, familiolog zajęcia naukowo-dydaktyczne prowadził od 1978 w dwóch ośrodkach naukowych – Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Krakowie oraz Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie emerytowany nauczyciel akademicki (wykładowca). Całe życie poświecił nauczaniu, edukacji kształcąc pokolenia elit kapłanów, teologów, osób świeckich. 1970 – 1974 i ojciec duchowny 1974 – 1980, równocześnie wykładowca (psychologia, filozofia człowieka, psychologia pastoralna); WSD Ojców Redemptorystów w Tuchowie (1984-2000); WSD w Rzeszowie (1993-2012 ), przez 45 lat (1970-2015) wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym dla kleryków oraz przez kilkanaście lat (1998-2012) dla świeckich – Wydział Teologiczny w Tarnowie, przez 22 lata (1991-2014) adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Łomianki Instytut Nauk o Rodzinie, obecnie Wydział Studiów nad Rodzina UKSW w Warszawie. Przez kilka lat wykładowca w Seminarium Duchownym w Gródku na Ukrainie.

Założył DWULETNIE STUDIUM RODZINY I KRĘGI – WSPÓLNOTY RODZIN FC, powstałe na bazie Studium Rodziny oraz wakacyjnych oaz rodzinnych. Opracował materiały dla Duszpasterstwa Rodzin powstałych pod inspiracją adhortacji Familiaris Consortio, między innymi dwa ‘podręczniki’ dla narzeczonych.

Pełnił funkcje diecezjalnego duszpasterza rodzin (1980-1992), w latach 1980 -1985 kierownika Sekretariatu IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, od 1980 członek Komisji (obecnie Rady) Episkopatu Polski ds. Rodzin, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, Polskiego Towarzystwa Familiologicznego.

Autor kilkunastu monografii, wielokrotnie wydawanych (między innymi: Rozumieć siebie i innych, Zarys psychologii; Biblos Tarnów; Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Biblos Tarnów; Przygotowanie do małżeństwa, Michalineum, Warszawa-Marki; prawie 20 monografii redakcyjnych i współredakcyjnych; ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii, psychoterapii, poradnictwa i familiologii. Wygłosił kilkadziesiąt prelekcji i odczytów w Polsce i zagranicą. Promotor 250 prac magisterskich.

Jego działalność naukowa i społeczna aktywność zaznacza się również na gruncie polityki społecznej, szczególnie przez założenie 40 lat temu w 1981 roku Poradni Specjalistycznej >ARKA< i Telefonu Zaufania w Tarnowie. Temu dziełu oddanie i profesjonalnie służył przez 35 lat. Poradnia Specjalistyczna >ARKA< i Telefon Zaufania dzięki Jego inicjatywie i powołaniu oddziałów terenowych działają również w kilku innych ośrodkach Diecezji Tarnowskiej, mianowicie: Bochnia, Dębica, Mielec, Nowy Sącz.

W latach 2010-2015 udzielono prawie 20000 tys. porad. w tym czasie zorganizował wiele szkoleń i sympozjów dla wszystkich profesjonalnych doradców o różnych specjalizacjach. Tarnowska Poradnia Specjalistyczna >ARKA< i Telefon Zaufania pełnią kluczową misje w pomaganiu człowiekowi, rodzinie, grupom społecznym w środowisku ich lokalnego zamieszkania. W Telefonie Zaufania z pomocy korzystali także klienci z całej Polski i UE. Dla potrzeb terapii małżonków zagrożonych kryzysem opracował nowatorski model ‘pięciu kroków’ terapii małżonków w kryzysie.

Od 2007 roku (po otrzymaniu medalu Złoty Krzyż Zasługi) obok prowadzonych wykładów w WSD Tarnów, UKSW w Warszawie, głoszonych prelekcji w Polsce i krajach UE, pisanych monografii, książek redakcyjnych, artykułów naukowych, dzieł społecznych ARKA i Telefonu Zaufania w Tarnowie, zaznaczył swoją działalność naukowo-dydaktyczną, również w środowiskach polonijnych. Dla potrzeb Polonii – polskich rodzin, które wyemigrowały na pobyt stały opracował Program szkoleniowy pt. ‘Pomagam sobie – Pomagam Innym’ kształcący liderów, doradców rodzinnych pracujących w strukturach polonijnych. Program szkoleniowy dla Ośrodków Polonijnych, opracowanego przez ks. dra Władysława Szewczyka rozpoczęło się w roku 2007 w Ośrodku Polonijnym w Concordii Haus koło Dorthmundu w Niemczech. Struktura trzyletniego programu obejmowała trzy bloki tematyczne: psychologiczno-poradniany; teologiczno-etyczny i medyczno-praktyczny/NPR/. Wykłady prowadzili wówczas: Ks. dr Władysław Szewczyk WSR UKSW w Warszawie, Ks. dr Andrzej Pryba WT UAM w Poznaniu, Pani dr Grażyna Koszałka z Hamburga, adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie przy Wyższej Szkole Humanistycznej Ateneum w Gdańsku. Z czasem i biegiem historii Studium Poradnictwa Rodzinnego na emigracji zostało rozszerzone na kolejne kraje Europy Zachodniej: Anglia, Szkocja, Hiszpania, Francja, Belgia, Grecja, Hiszpania, Włochy, również części Wschodniej, min Białoruś. Dla potrzeb tej inicjatywy zostało wydane kilka monografii naukowych, m.in. Poradnictwo rodzinne na emigracji, której jest współredaktorem (w przygotowaniu do druku).

Ks. dr Władysław Szewczyk, jest nie tylko wytrawnym profesjonalnym wykładowcą, animatorem życia społecznego małżeństw i rodzin w kryzysie, osób zagubionych w społecznym funkcjonowaniu, ale jest również wielkim patriotą, obrońca wolności Ojczyzny na polu obrony prawdy o małżeństwie i rodziny. Człowiekiem oddanym służbie dla Ojczyzny, słowem i czynem, świadectwem życia, wzorem i autorytetem naukowym, człowieczym następnych pokoleń.

Posłuchaj:
Ks. Władysław Szewczyk
Bp Andrzej Jeż
Anna Szczepanek, fot. kl. Andrzej Dudzik
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Rozgryźć Kościół - ks. Piotr Boraca
play
Słowo za słowo (M) - Krzysztof Kaczmarski
play
Słowo za słowo(NS) - Dariusz Chorużyk
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN