Mariusz Cygnar ponownie rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

24.06.2020

To wynik wyborów, które zostały ogłoszone ze względu na kończącą się kadencję obecnych władz uczelni. Kolegium Elektorów wybrało także członków senatu. Jednogłośną decyzję podjęło 20 reprezentantów środowiska nauczycieli akademickich, pracowników uczelni i studentów.

Mariusz Cygnar będzie kierował uczelnią do 2024 roku.

Rektor pochodzi z regionu tarnowskiego, jest absolwentem Technikum Mechanicznego w Gorlicach. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Doktoryzował się w 2002. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2014 na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

W 2002 rozpoczął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu; w 2014 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, a po zmianach prawnych stanowisko profesora uczelni. W latach 2003–2011 był prorektorem nowosądeckiej uczelni. W kwietniu 2015 został wybrany na rektora PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2015–2019.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Kazimierz Koprowski
play
Słowo za słowo(NS) - Artur Czarnecki
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN