Marszałek Małopolski reaguje na nieprawidłowości w zakładach przetwarzania odpadów w Krzyżu. Mogą stracić pozwolenia.

04.12.2019

Jak powiedział reporterce RDN Michał Drewnicki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, jeśli miejska spółka MPGK i FBSerwis Karpatia nie usuną uchybień, które powodują uciążliwości zapachowe dla mieszkańców dzielnicy Krzyż, mogą przestać działać, bo zostaną im cofnięte pozwolenia.

Jak już informowaliśmy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podczas kontroli stwierdził nieprawidłowości i zlokalizował źródła nieznośnego smrodu.

Marszałek Województwa Małopolskiego wezwał oba zakłady do natychmiastowego zaniechania naruszeń decyzji pozwoleń ws. przetwarzania odpadów – mówi rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Michał Drewnicki.

– W sytuacji, gdyby spółki – mimo tego wezwania – dalej nie zastosowały się do decyzji marszałka, wtedy będzie musiał cofnąć to pozwolenie, będzie po prostu cofnięcie decyzji o użytkowaniu, więc sadzę, że te firmy muszą zrobić wszystko, jeżeli chcą dalej funkcjonować. Liczymy, że usuną te naruszenia, przez co mieszkańcy nie będą już narzekać na uciążliwe zapachy. Liczymy mimo wszystko, że tak się stanie.

Jak dodaje rzecznik Urzędu Marszałkowskiego, naruszenia w ocenie inspektoratu środowiska są istotne.

– Jeśli chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej WIOŚ stwierdził nieprawidłowości przy magazynowaniu odpadów wytwarzanych a także przekroczenia normy wskaźnika związanego z halami i intensywną stabilizacja tlenową, co jest jawnie niezgodne z decyzją wydaną przez marszałka województwa. Natomiast spółka FBSerwis Karpatia nieprawidłowości miała związane z niedotrzymaniem warunków ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Marszałek wezwał te spółki do usunięcia nieprawidłowości. Jeżeli nie dostosują się, wtedy marszałek będzie musiał podjąć decyzję o cofnięciu pozwolenia.

Krystyna Gołębiowska, kierownik tarnowskiej delegatury inspekcji informowała, że zarówno w miejskiej spółce MPGK, jak i FBSerwis Karpatia, proces przetwarzania odpadów nie odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach.

Za uciążliwości odpowiada technologia, którą stosują oba zakłady.

WIOŚ kontrolował instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w firmie komercyjnej od 23 października do 5 listopada, a w miejskiej spółce – od 26 sierpnia do 28 października.

Posłuchaj:
Michał Drewnicki
Jadwiga Koziol
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Rozgryźć Kościół - ks. Piotr Cebula
play
Słowo za słowo (M) - Stanisław Sorys
play
Słowo za słowo (NS) - Jan Golba
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN