Mieszkańcy Filipowic koło Zakliczyna protestują przeciwko żwirowni

27.03.2018

Twierdzą, że najbardziej ucierpią rodziny mieszkające wzdłuż drogi głównej Zakliczyn – Zdonia -Stróże – Filipowice, po której będą się przemieszczać dziesiątki ciężarówek dziennie.

Jak mówią mieszkańcy reportowi radia RDN boją się trwałych zmian geologicznych terenu, odwodnienia pól uprawnych, nadmiernej eksploatacji dróg, pękania budynków, zapylenia i hałasu. – To jest bezpośrednie sąsiedztwo, kilkadziesiąt metrów od budynków mieszkalnych. Składowiska sprzętów, te wszystkie kruszarki znajdą się bardzo blisko. Wstrząsy, hałas będzie bardzo duży. – Działki nasze, które nie zostaną sprzedane pod kopalnie zostaną obkopane. Nie będzie można wjechać tam sprzętem rolniczym – dodają mieszkańcy Filipowic.

Co na to władze Zakliczyna? Burmistrz Dawid Chrobak, który był gościem programu Słowo za słowo uważa, że kompromis z inwestorem powinno przynieść jutrzejsze spotkanie z mieszkańcami. – Aby rozwiązywać te problemy społeczne, te sprawy związane ze sprzeciwem mieszkańców, trzeba rozmawiać i dyskutować, prowadzić dialogi i myślę, że do jakiegoś rozwiązania dojdziemy. Sądzę, że spotkanie będzie kluczowe w zakresie ustalenia wzajemnych relacji między stronami – dodaje burmistrz.

Wydobycie kruszywa nie będzie uciążliwe dla mieszkańców Filipowic – zapewnia Marek Łazarski, właściciel kopalni żwiru.

Według planów firmy, w najbliższych latach eksploatowane będzie złoże za wałem na rzece Dunajec. Później prace mają się przenieść w kierunku pól uprawnych. – Ruch samochodów nie powinien być uciążliwy, a ciężarówki będą jeździć po utwardzonej drodze – dodaje Marek Łazarski. – Zaoferowałem ludziom, że raz na dwa lata położę nakładkę asfaltową o grubości pięciu centymetrów, wzmocnie tę drogę tak, żeby była przydatna zarówno dla mieszkańców jak i dla nas. Rozmawiałem na ten i inne tematy z mieszkańcami – mówi właściciel kopalni.

Spotkanie inwestora, władz gminy z mieszkańcami zaplanowano na 18.00 w remizie w Filipowicach. Do tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach. Więcej w Pulsie Regionu.

Posłuchaj:
Dawid Chrobak
Mieszkańcy
Marek Łazarski
Dorota Kunc, Grzegorz Golec
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Andrzej Potępa
play
Słowo za słowo(NS) - Jacek Migacz
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN