Mieszkańcy gminy Korzenna dostają już pieniądze na remonty domów zniszczonych przez żywioł

15.07.2021

Gmina Korzenna wypłaciła już pierwsze pieniądze na remonty domów uszkodzonych podczas czerwcowej trąby powietrznej. Na razie jest to kwota 103 tysięcy złotych dla najbardziej poszkodowanych.

Żeby poszkodowani otrzymali wsparcie jak najszybciej, gmina Korzenna wypłaca pieniądze z własnego budżetu, zanim jeszcze dostanie przelew od rządu. To wynik ustaleń z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.

Dzięki temu wydano 4 decyzje dotyczące najpilniejszych przypadków. Przekazana została już kwota 103 tysięcy złotych. Pozostali poszkodowani dostaną pieniądze, gdy gmina dostanie przelew od wojewody małopolskiego. Kwoty będą wypłacane w 3-4 transzach.

Po rozliczeniu się na podstawie faktur i rachunków z kolejnych transz uruchamiane będą następne wypłaty.

W związku z trąbą powietrzną, która przeszła przez gminę Korzenna przygotowane zostały 23 wnioski. 11 dotyczy doraźnej pomocy w wysokości 6 tysięcy złotych. W 7 przypadkach chodzi o remont domów, a 5 wniosków dotyczyło budynków gospodarczych.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Krzysztof Gil
play
Słowo za słowo (NS) - Andrzej Gut-Mostowy
play
Słowo za słowo (NS) - Adam Konicki
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN