Młyn Szancera jest już w rejestrze zabytków

15.03.2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu utrzymał w mocy decyzję małopolskiego konserwatora zabytków o wpisaniu XIX- wiecznego Młyna Szancera do rejestru zabytków.

Jak wiecie z wiadomości RDN, do Ministerstwa Kultury odwoływał się właściciel Młyna po tym, jak we wrześniu ubiegłego roku obiekt został wpisany do rejestru przez konserwatora.

Tarnowski konserwator liczył, że zniszczoną przed 6 laty w pożarze bryłę zewnętrzną Młyna wpis do rejestru uratuje przed zniszczeniem, bo dawałoby to możliwość zlecenia prac koniecznych do wykonania w celu ratowania obiektu, wyjaśniała po wpisie do rejestru kierownik tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie, Paulina Obara.

Jak tłumaczy rzecznik Ministerstwa Kultury, Anna Bocian, minister stwierdził, że pozostałości dawnego zespołu Młyna stanowią jeden z nielicznych w Tarnowie przykładów XIX- wiecznej zabudowy poprzemysłowej.

Obiekt stanowi dokument historii industrialnego rozwoju Tarnowa – dodaje.

– Pozostałości budynków młyna, spichlerza i kaszarni posiadają walory architektoniczne wyrażone w bryle, w formach, skali oraz w zachowanym skromnym detalu architektonicznym. Kompleks młyński usytuowany jest nad potokiem, co dokumentuje jego rolę w strukturze miejskiej oraz wskazuje na fakt, że powstał w miejscu wcześniejszego, tradycyjnego młyna wodnego. Omawiane obiekty stanowią tym samym autentyczne świadectwo epoki minionej, którego zachowanie i ochrona prawna jest konieczna wobec posiadanych walorów dokumentacyjnych i architektonicznych.

Decyzja o wpisie Młyna Szancera do rejestru zabytków nie jest jeszcze prawomocna.

Tarnowski restaurator, który jest właścicielem Młyna, może jeszcze złożyć na nią skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Posłuchaj:
Anna Bocian
Jadwiga Koziol, fot. archiwum
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za Słowo (M) - Arkadiusz Mikuła
play
Słowo za Słowo (NS) - Grzegorz Sus
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN