Modernizacja oczyszczalni ścieków wchodzi w decydującą fazę [ZDJĘCIA]

27.03.2019

Kosztem ponad 77 milionów złotych wznoszone są nowe obiekty. Budowana jest także największa solarna suszarnia osadów w kraju oraz instalacje do odzyskiwania energii z tego procesu.

Co to oznacza dla mieszkańców i dla przedsiębiorstwa?

Przez ograniczenie nieprzyjemnych zapachów – inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców okolicznych osiedli i pracowników Strefy Aktywności Gospodarczej – mówi Marek Knapiński – pełnomocnik do spraw modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Bochni.

– Przykrycie będzie ze szkła tak, że emisja promieni słonecznych do środka będzie bardzo dobra. Zabezpieczenie przed wydostawaniem się substancji “złowonnych” na zewnątrz będzie neutralizowane przy pomocy specjalnej instalacji do neutralizacji właśnie substancji “złowonnych”.

Osad ze ścieków, osuszanych na powierzchni jednego hektara, zostanie docelowo zagospodarowany przyrodniczo do nawożenia ziemi. Wokół oczyszczalni zrobi się zielono – mówi Zbigniew Rachwał, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni.

– W celu ograniczenie uciążliwości zostanie nasadzona zieleń ochronna wzdłuż ogrodzenia. Będzie to taka dwu, trójstopniowa niska i wysoka zieleń.

Dla miejscowej spółki wodociągowej realizacja przedsięwzięcia stworzy możliwość produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby oczyszczalni. Powstanie ona z przeróbki osadów ściekowych czyli biogazu. Ponadto zaprojektowano inteligentne systemy sterowania i nadzoru dla sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Bocheńskie przedsiębiorstwo otrzymało na realizację przedsięwzięcia blisko 40 milionów złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Brakujące 37 milionów spółka dołoży z własnego budżetu.

rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Roman Łucarz
play
Słowo za słowo(NS) - Magdalena Majka
ZGŁOŚ
interwencje
Wspieraj
RDN
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN