Nadal można korzystać z Sądeckich Bonów Szkoleniowych

05.02.2021

Z Sądeckich Bonów Szkoleniowych skorzystało już prawie 80 firm z Sądecczyzny, a nadal można to robić. W ten sposób można otrzymać dotację w kwocie nawet ponad 130 tys. złotych na szkolenia, doradztwo i egzaminy.

Jak informuje Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, bony przeznaczone są dla firm z subregionu sądeckiego, czyli miasta Nowy Sącz oraz powiatów nowosądeckiego, limanowskiego oraz gorlickiego. Wysokość dofinansowania w ramach Sądeckich Bonów Szkoleniowych może wynosić 50 lub 80 %. Z tej wyższej opcji korzystać mogą osoby i pracownicy o niskich kwalifikacjach, czyli maksymalnie z wykształceniem średnim, przedsiębiorstwa uzyskujące w ciągu ostatnich 3 lat przychód powyżej 20%, oraz pracownicy w wieku 50+ chcący zdobyć, lub potwierdzić swoje kwalifikacje. Ze szczegółami co do składania wniosków można zapoznać się na stronie sadeckiebony.pl

Posłuchaj:
Łukasz Raczkowski
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za Sowo (M) - Piotr Chęciek
play
Słowo za słowo (NS) - Piotr Ryba
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN