Nowe władze w tarnowskiej PWSZ

10.07.2020

Nowe zadania na uczelni podejmą Rafał Kurczab i Wojciech Nowak.

Prof. Rafał Kurczab obejmie funkcję Prorektora ds. nauki i rozwoju, będzie też kierował projektem Centrum Transferu Technologii. To pierwszy absolwent PWSZ, który będzie prorektorem.

– Przez ostatnie pięć lat miałem niewątpliwy zaszczyt kierować Działem Badań Naukowych i ten dział rozwijać właściwie w kierunku, który uznawałem za stosowny. Wiele rzeczy udało się zrobić, nawiązać wiele współprac z mniejszymi i większymi przedsiębiorstwami, współprac naukowych z różnymi zespołami naukowymi z okolic, ale i z zagranicy. Ale przede wszystkim chyba, i to jest najważniejsze, zapoczątkować działalność czasopism naukowych, naszych własnych, uczelnianych. Powołanie Centrum Transferu Technologii usankcjonuje i pozwoli naszym naukowcom ten potencjał rozwijać w pełni praw – mówi Rafał Kurczab.

Zadaniem Wojciecha Nowaka, prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego, będzie koordynowanie działań w zakresie komercjalizacji obiektów Wydziału Ochrony Zdrowia.

Pełnienie funkcji Prorektora ds. studenckich i dydaktyki kontynuować będzie dr Małgorzata Martowicz.

Rafał Kurczab ukończył I LO w Tarnowie na profilu biologiczno-chemicznym, jest absolwentem jednego z pierwszych roczników na kierunku chemia PWSZ w Tarnowie. Od 2008 roku jest związany z Zakładem Chemii Leków Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.

Od 2012 roku jest również wykładowcą w Zakładzie Chemii PWSZ. Za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze był wielokrotnie nagradzany, jest autorem lub współautorem ponad 40 prac naukowych.

W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wojciech Nowak jest absolwentem PWSZ w Tarnowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To wieloletni członek KU AZS, od 2018 roku jego prezes.

Jest również członkiem Rady Sportu Gminy Miasta Tarnowa jako przedstawiciel sportowego środowiska szkół wyższych mających siedzibę na terenie Tarnowa oraz pełnomocnikiem Zarządu Głównego AZS ds. wspinaczki sportowej.

Posłuchaj:
Rafał Kurczab
Anna Szczepanek
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Rozgryźć Kościół - bp Leszek Leszkiewicz
play
Słowo za słowo (M) - Krzysztof Kaczmarski
play
Słowo za słowo(NS) - Grzegorz Biedroń
ZGŁOŚ
interwencje
Wspieraj
RDN
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN