Ostatnie powtórki przed egzaminem dojrzałości

03.05.2021

Tegoroczne pisemne matury potrwają od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 20 maja, a część ustna – od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2021 r.
Około 271 000 zdających, którzy ukończą liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2020/2021, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej:
• język polski – na poziomie podstawowym
• matematyka – na poziomie podstawowym
• język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
• język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

W 2021 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego nie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.
Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.
Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:
• w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00
• w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Aneta Mleczko, Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Aleksandra Sternik
play
Słowo za słowo(NS) - Magdalena Majka
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN