Czy powróci monitoring rzek?

14.08.2019

Mieleckie starostwo chce wrócić do systemu monitoringu i wczesnego ostrzegania na terenie zlewni rzek przepływających przez teren powiatu. Chodzi głównie o Wisłokę i Potoki Zgórski, Mały Breń i Duży Breń.

Taki system byłby bardzo przydatny w czasie opadów z końca maja tego roku, kiedy wiele miejscowości zostało podtopionych – mówi Stanisław Lonczak, starosta mielecki.

– Chcemy z powrotem umieścić tam czujniki, aby na bieżąco śledzić jak się sytuacja rozwija w poszczególnych częściach naszego powiatu. Jaka fala się przesuwa czy zmniejsza się czy narasta, czy nie ma cofki od Wisły. Stąd tez potrzebny jest czujnik, który będzie zainstalowany na Wisłoce przed ujściem do Wisły.

W temacie monitoringu powiat chce wrócić do współpracy sprzed lat z firmą Prospect z Tarnowa.

Odbyło się już pierwsze spotkanie, gdzie ustalono jakie rozwiązania zostaną zastosowane.

Posłuchaj:
Stanisław Lonczak
Anna Zboch
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Łukasz Smółka
play
Słowo za słowo (NS) -Bogdan Łuczkowski
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN