Prace przerwane. Wykonawca odstąpił od umów ws. dalszej realizacji trzech inwestycji miejskich

02.01.2020

Chodzi o remontowaną kamienicę przy ul. Legionów, którą miasto kupiło w ramach pierwokupu, skwer obok Baszty przy Wałowej 25 a także ulicę Krótką z izolacją Tarnowskiego Centrum Kultury.

Jako powód firma podała brak wynagrodzenia za dodatkowo wykonane prace. Domaga się za nie kilkuset tysięcy zł. Miasto stoi na stanowisku,  że nie są to żadne prace dodatkowe i żądania zapłaty są bezzasadne.

– Powodem odstąpienia od umów – wg wykonawcy – jest brak zapłaty za roboty dodatkowe, co naszym zdaniem jest całkowicie niezasadne. Prace np. przy Wałowej były wykonywane kilkukrotnie – to były zakwestionowane przez nas, źle wykonane roboty, które poleciliśmy wykonać jeszcze raz, więc trudno, żeby wykonawca miał w ogóle podstawy do domagania się za to kolejnej zapłaty – mówi Rafał Nakielny, dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej.

Co dalej ws. przerwanych inwestycji w centrum miasta?

W odpowiedzi miasto odstąpiło już od umów ws. remontów kamienicy przy Legionów i skweru przy baszcie.

Przygotowuje też dokumentację ws. odstąpienia od umowy remontu ul. Krótkiej oraz przetarg na dokończenie skweru przy Wałowej oraz na zakup okien do kamienicy przy Legionów.

Jak dodaje Rafał Nakielny, problemowe może być jedynie przerwanie na zimę prac przy kamienicy na Legionów.

– W przypadku skweru przy Wałowej mamy całą zewnętrzna część zabezpieczoną. Również dla prac wewnątrz nie ma żadnego zagrożenia, natomiast przy Legionów mamy brak okien i to jest dla nas największy problem. Po inwentaryzacji będziemy musieli go w jakiś sposób zabezpieczyć.

Miasto inwentaryzuje pozostawione inwestycje i przygotowuje się do nałożenia kar na wykonawcę za odstąpienia od umów.

W przypadku ul. Legionów będzie to ponad 600 tys. zł, a Wałowej ok. 400 tysięcy, czyli po 20 proc. od wartości inwestycji.

Sprawę rozstrzygnie sąd, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia.

Inwestycje opóźnią się o około półtora miesiąca, Ale – jak zapewniają urzędnicy – przed wakacjami 2020 roku powinny być gotowe.

Posłuchaj:
Rafał Nakielny
Jadwiga Koziol
Udostępnij:
rdn_f TV
play
Słowo za słowo (M) - Anna Pieczarka
play
Słowo za słowo (NS) - Piotr Ryba
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN